ar

Rima Kata

Temukan kata yang berakhiran sama, biasa digunakan untuk membuat pantun, gurindam, sajak, puisi ataupun syair


Daftar kata yang berakhiran ar
 • abar
 • mengabar
 • terabar
 • abatoar
 • abrar
 • abtar
 • acar
 • mengacar
 • adar
 • agar
 • agar-agar
 • ahmar
 • ajar
 • belajar
 • mengajar
 • terpelajar
 • pelajar
 • ajar-ajar
 • akar
 • berakar
 • akbar
 • aljabar
 • alkamar
 • Allahuakbar
 • alobar
 • altar
 • amar
 • ambar
 • amirulbahar
 • ancar-ancar
 • anggar
 • anggar
 • beranggar
 • anggar
 • anggar
 • angular
 • anjar
 • ansar
 • antar
 • antar-mengantar
 • pengantar
 • antar
 • antar
 • anticadar
 • antipenawar
 • apar
 • asar
 • asar
 • asfar
 • askar
 • atar
 • awar
 • babar, membabar
 • terbabar
 • babar, membabar
 • babar
 • bacar
 • badar
 • badar
 • badar
 • bagar
 • membagar
 • bahar
 • bahar
 • membakar
 • terbakar
 • pembakar
 • balar
 • banar
 • bancar
 • bandar
 • berbandar
 • bandar
 • bandar
 • membandar
 • bangkar
 • membangkar
 • banjar
 • banjar
 • sebanjar
 • bantar, membantar
 • pembantar
 • bar
 • bar bar
 • basar
 • bastar
 • bayar, berbayar
 • membayar
 • terbayar
 • pembayar
 • bazar
 • bebar, berbebar
 • terbebar
 • begar
 • membegar
 • begar
 • berbegar
 • bekisar
 • belandar
 • belar
 • beludar
 • belukar
 • bembar
 • benar
 • benar-benar
 • memperbenar
 • terbenar
 • pembenar
 • bendar
 • bengkar, membengkar
 • bengkar
 • bentar, berbentar
 • berokar
 • besar
 • berbesar-besar
 • membesar
 • memperbesar
 • pembesar
 • perbesar
 • sebesar
 • biar
 • memperbiar
 • biar-biar
 • bidar
 • binar
 • berbinar-binar
 • bingar
 • bipolar
 • bongkar
 • membongkar
 • terbongkar
 • pembongkar
 • brankar
 • buar
 • bubar
 • bular
 • bulevar
 • bundar
 • membundar
 • bundar
 • buntar
 • buyar
 • cabar
 • cacar
 • bercacar
 • mencacar
 • pencacar
 • cacar
 • bercacar
 • mencacar
 • cacibar
 • cadar
 • bercadar
 • cagar
 • cagar
 • cahar
 • mencahar
 • pencahar
 • cakar
 • bersicakar
 • mencakar
 • pencakar
 • calar
 • calar-balar
 • bercalar
 • tercalar
 • camar
 • camar
 • capar
 • cecar
 • cegar
 • cegar
 • cekibar
 • celopar
 • cemar
 • bercemar
 • tercemar
 • pencemar
 • ciar
 • cikar
 • cokar
 • cokmar
 • copar
 • cuar
 • tercuar
 • cupar
 • mencupar
 • cupar
 • dadar
 • daftar
 • mendaftar
 • dahar
 • dakar
 • damar
 • berdamar
 • damar
 • berdamar
 • dampar, mendampar
 • terdampar
 • dangar
 • dangkar
 • dangkar
 • dangkar
 • dasar
 • berdasar
 • mendasar
 • dasar
 • dasar
 • datar
 • mendatar
 • debar
 • dedar
 • degar
 • dekar, mendekar
 • dengar
 • berdengar
 • mendengar
 • terdengar
 • pendengar
 • denyar
 • desar
 • berdesar
 • mendesar
 • destar
 • detar
 • berdetar
 • mendetar
 • detar
 • dinar
 • dokar
 • berdokar
 • dolar
 • dariesoar
 • edar
 • mengedar
 • eksemplar
 • embar
 • empar
 • engkar
 • entar
 • fajar
 • felspar
 • fluorspar
 • fotopemancar
 • fotopenghantar
 • gafar
 • gahar
 • galar
 • galar
 • gambar
 • bergambar
 • menggambar
 • gampar
 • tergampar
 • penggampar
 • ganar
 • gandar
 • menggandar
 • penggandar
 • gangsar
 • gangsar
 • ganjar
 • gantar
 • ganyar
 • gar
 • gawar-gawar
 • gecar
 • gegar
 • menggegar
 • tergegar
 • gegetar
 • gelagar
 • gelalar, menggelalar
 • gelangsar, menggelangsar
 • tergelangsar
 • gelar
 • bergelar
 • gelar
 • gelasar
 • gelebar, tergelebar
 • gelebar, tergelebar
 • gelegar
 • bergelegar-gelegar
 • menggelegar
 • gelegar
 • gelentar
 • gelenyar
 • gelepar
 • menggelepar
 • geletar
 • gelintar, menggelintar
 • gelipar
 • gelitar, menggelitar
 • gelodar, menggelodar
 • gelodar
 • gemar
 • penggemar
 • gementar
 • gemetar
 • gempar
 • genahar
 • gencar
 • menggencar
 • gendar
 • gentar
 • bergentar
 • menggentar
 • penggentar
 • getar, bergetar
 • menggetar
 • penggetar
 • gisar
 • gitar
 • gobar
 • gokar
 • gubar
 • gumbar
 • gundar
 • gusar
 • halilintar
 • hambar
 • hampar, menghampar
 • terhampar
 • hanggar
 • penghantar
 • hektar
 • berhektar-hektar
 • hentar
 • hepar
 • hindar, menghindar
 • menghindar
 • terhindar
 • hingar
 • ibar-ibar
 • iftar
 • ihtiar
 • ikhbar
 • ikhtiar
 • berikhtiar
 • ikhtisar
 • ikrar
 • berikrar
 • iktibar
 • incar
 • mengincar
 • incar
 • ingar, ingar-bangar
 • ingar-ingar
 • ingkar
 • inkar
 • ipar
 • isobar
 • isolIar
 • istigfar
 • beristigfar
 • istinggar
 • itibar
 • jabar
 • penjabar
 • jajar
 • berjajar
 • sejajar
 • jajar
 • jalar, berjalar
 • menjalar
 • jambar
 • jambar
 • sejambar
 • jangar
 • jangkar
 • jangkar
 • jauhar
 • jelar, menjelar
 • jelengar, menjelengar
 • terjelengar
 • jidar
 • jogar
 • berjogar
 • Johar
 • johar
 • johar
 • juar
 • kabar
 • berkabar
 • terkabar
 • kacar
 • kacar, mengacar
 • kadar
 • sekadar
 • kadar
 • kadar, mengadar
 • kadar
 • kahar
 • kahar
 • kaisar
 • kakar
 • kalandar
 • kalar
 • kalikausar
 • kalikausar
 • kalkasar
 • kalkausar
 • kamar
 • berkamar
 • kamar
 • kambar
 • kamhar
 • kandar
 • kandar
 • pengandar
 • kangar
 • kangsar
 • kanjar
 • kanjar, berkanjar
 • kanjar, berkanjar-kanjar
 • kapar
 • terkapar
 • kapar
 • karar
 • kasar
 • memperkasar
 • katar
 • kaviar
 • kebyar
 • kecar
 • kejar
 • mengejar
 • dikejar
 • mengejar-ngejar
 • kejar-mengejar
 • kekar
 • mengekar
 • kekar
 • kelakar
 • berkelakar
 • kelanjar
 • mengelanjar
 • kelar
 • berkelar
 • mengelar
 • keledar
 • kelelawar
 • kelemayar
 • kelengar
 • kelenjar
 • keletar
 • keluar
 • kembar
 • berkembar
 • kencar, terkencar-kencar
 • kentar
 • kepar
 • kepar
 • kesasar
 • ketar
 • keletar
 • berketar-ketar
 • ketar
 • ketegar
 • ketumbar
 • khabar
 • khamar
 • khanjar
 • kiar
 • pengibar
 • kilar
 • kimar
 • kintar
 • kipar
 • kisar
 • berkisar
 • pengisar
 • kitar, berkitar
 • terkitar-kitar
 • sekitar
 • koar
 • berkoar-koar
 • kobar, berkobar
 • terkobar
 • kolong, -- layar
 • komentar
 • berkomentar
 • koplanar
 • kosar
 • kuar
 • kulakasar
 • kumbar
 • kumpar
 • kunar-kunar
 • kurviliniar
 • labiovelar
 • ladar
 • lahar
 • lailatulkadar
 • lakar
 • lalar
 • lamar
 • pelamar
 • lambar
 • lanar
 • lanar
 • lancar
 • melancar
 • memperlancar
 • berselancar
 • pelancar
 • lancar, pelancar
 • lancar-lancar
 • berlanggar-langgar
 • melanggar
 • terlanggar
 • pelanggar
 • langgar
 • langsar
 • langsar, melangsar
 • langsar
 • lanjar
 • melanjar
 • lanjar
 • lansar
 • pelantar
 • lantar, terlantar
 • lapar
 • berlapar
 • laskar
 • latar
 • lawar
 • melawar
 • layar
 • berlayar
 • pelayar
 • layar
 • lebar
 • melebar
 • legar
 • legar, melegar
 • melegar
 • lehar
 • lejar
 • lekar
 • lekar
 • lekar
 • lembar
 • berlembar-lembar
 • lempar
 • melempar
 • pelempar
 • terlempar
 • lengar
 • terlengar
 • lesnar
 • lewar, melewar
 • liar
 • lidar
 • ligar, berligar-ligar
 • limar
 • lingar, melingar
 • lingkar
 • berlingkar
 • melingkar
 • terlingkar
 • melingkar
 • lintar
 • linyar, melinyar
 • lombar, melombar
 • longgar
 • memperlonggar
 • lontar
 • pelontar
 • sepelontar
 • lontar
 • loyar
 • luar
 • meluar
 • lumar, berlumar
 • lunar
 • madar
 • mahabesar
 • mahar
 • mahsar
 • mahsyar
 • makar
 • makar
 • makelar
 • malar
 • malikul jabbar
 • mandar
 • mandar
 • manggar
 • mangkar
 • manyar
 • mar
 • marmar
 • masdar
 • mawar
 • mayar
 • megar
 • mekar, memekar
 • melar
 • memar
 • memoar
 • mengkar
 • mercusuar
 • midar
 • miliar
 • milibar
 • milyar
 • mimbar
 • minibar
 • minikar
 • mistar
 • molar
 • molar
 • molekular
 • mukhtasar
 • muktabar
 • muktamar
 • mungkar
 • Munkar
 • musafar
 • nadar
 • nafar
 • nalar
 • bernalar
 • nanar
 • ternanar
 • nasar
 • natar
 • nazar
 • bernazar
 • nektar
 • nenar
 • nirgelar
 • nonstandar
 • nyalar
 • onar
 • onar
 • otar
 • pacar
 • pacar
 • pagar
 • berpagar
 • memagar
 • pahar
 • pakar
 • panar
 • pancar
 • memancar
 • terpancar
 • sepancar
 • panggar
 • panjar
 • pantar
 • papar
 • papar
 • pasar
 • patar
 • mematar
 • pegar
 • pelancar
 • pelantar
 • pemayar
 • pendar
 • pendekar
 • pengar
 • pengkar
 • perkolar
 • pesiar
 • petrodolar
 • pijar
 • pilar
 • pintar
 • terpintar
 • pitar, memitar
 • polar
 • pondar
 • prabayar
 • proletar
 • pudar
 • pugar, memugar
 • pusar
 • putar
 • putar
 • putar
 • seputar
 • qasar
 • mengqasar
 • rabulgafar
 • radar
 • repertoar
 • reservoar
 • sabar
 • bersabar
 • penyabar
 • tersabar
 • sadar
 • menyadar
 • tersadar
 • sadar
 • Safar
 • bersafar
 • safar
 • sagar
 • bersagar
 • menyagar
 • sahbandar
 • sakar
 • sakar
 • sakar
 • menyakar
 • penyakar
 • sakelar
 • saklar
 • samar
 • samar-samar
 • menyamar
 • penyamar
 • samar
 • sambar
 • menyambar
 • menyambar-nyambar
 • sambar-menyambar
 • penyambar
 • tersambar
 • samovar
 • sampar
 • sandar
 • bersandar
 • menyandar
 • sandar-menyandar
 • penyandar
 • sandar
 • sangar
 • sangar
 • sangar
 • sanggar
 • sangkar
 • bersangkar
 • sangkar
 • Sapar
 • sar
 • sasar
 • sasar
 • menyasar
 • sasar
 • menyasar
 • sasar
 • satar
 • saudagar
 • sawar
 • menyawar
 • sebar
 • menyebar
 • tersebar
 • sebar
 • sebentar
 • sebentar-sebentar
 • penyegar
 • sekar
 • sekonar
 • sekonyar
 • sekunar
 • selabar
 • selancar
 • peselancar
 • berselancar
 • selancar
 • selar
 • menyelar
 • selar
 • selar, menyelar
 • selasar
 • selingar, menyelingar
 • selipar
 • selongkar, menyelongkar
 • seluar
 • selumar
 • selumbar
 • semawar
 • sembar
 • sembar
 • seminar
 • seminar
 • senar
 • sendar, bersendar
 • sengangkar
 • sengar
 • menyengar
 • sengkar
 • senyar
 • sepanar
 • sesar
 • menyesar
 • setandar
 • setawar
 • sewar
 • siar
 • tersiar
 • siar
 • menyiar
 • siar
 • menyiar
 • sibar
 • sibar-sibar
 • sibar
 • sibar-sibar
 • sesibar
 • sibar
 • simbar
 • simbar
 • simbar
 • sinabar
 • sinar
 • sinar-seminar
 • sinar-suminar
 • menyinar
 • sinar-menyinar
 • bersinar
 • singelar
 • sintar
 • sintar
 • sitar
 • sitawar
 • siwar
 • skalar
 • sohar
 • solar
 • solar
 • sonar
 • songar
 • standar
 • standar
 • suar
 • menyuar
 • tersuar
 • bersuar
 • suar
 • substandar
 • sudagar
 • sugar
 • menyugar
 • sukar
 • mempersukar
 • sumbar
 • menyumbar
 • bersumbar
 • sesumbar
 • superlunar
 • superstar
 • supletoar
 • surat kabar
 • syagar
 • syahbandar
 • syakar
 • syar
 • syatar
 • syiar
 • tagar
 • bertagar
 • tahar
 • bertahar
 • takar
 • menakar
 • penakar
 • setakar
 • talar
 • tamar
 • tambar
 • tampar
 • bertampar
 • menampar
 • penampar
 • tampar
 • tangar
 • tanggar
 • tangkar
 • bertangkar
 • tangkar
 • bertangkar
 • penangkar
 • tar
 • tar
 • tatar
 • tatar
 • penatar
 • petatar
 • tawar
 • menawar
 • penawar
 • tawar
 • menawar
 • tawar-menawar
 • penawar
 • tawar-tawar
 • tebar
 • menebar
 • tebar layar
 • tegar
 • tegar
 • telantar
 • temar
 • tembatar
 • tembekar
 • tembikar
 • tembilar
 • temesar
 • tempiar
 • tenar
 • tengar
 • tengkar
 • bertengkar
 • tengkar
 • menengkar
 • tepung tawar
 • tetar
 • tetibar
 • tikar
 • tingkar
 • tinjau belukar
 • tipar
 • titar
 • tertitar-titar
 • togok damar
 • trotoar
 • tsar
 • tuar
 • tuar
 • tuar
 • tugar
 • tukar
 • bertukar
 • bertukar-tukar
 • menukar
 • tukar-menukar
 • tular, menular
 • uar, menguar
 • uar, uar-uar
 • ubar
 • mengubar
 • ubar, mengubar
 • ubar
 • udar
 • mengudar
 • ujar
 • ujar-ujar
 • berujar
 • ular
 • mengular
 • ular-ular
 • ular-ular
 • umbar, mengumbar
 • unilinear
 • urinoar
 • usar
 • utar-utar
 • vaskular
 • velar
 • vivipar
 • vulgar
 • wadar
 • wajar
 • warwar
 • wedar
 • welahar
 • wilahar
 • yaumulmahsyar
 • zakar

 • Copyright ©2017-2018 Kunci TTS