Arti Kata

Temukan arti kata atau makna kata sesuai dengan referensi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)Arti kata lancar

1. 1 tidak tersangkut-sangkut; tidak terputus-putus: roda itu berputar dengan lancar;
2 tidak tersendat-sendat; fasih: anak sudah dapat membaca dengan lancar;
3 tidak tertunda-tunda; (berlangsung) dengan baik;
- lancar kaji mahir dalam pelajaran;
- lancar mulut lekas mengeluarkan perkataan yang tidak senonoh; suka bercakap-cakap banyak mulut;

Kumpulan pertanyaan TTS untuk jawaban lancar

- Berlangsung dengan baik
- Fasih
- Rendang merupakan makanan yang berasal dari kota yang biasa kita sebut dengan
- Tak ada hambatan
- Tanpa hambatan
- Tidak macet
- Tidak terputus-putus
- Tidak tersendat sendat

Kl1k (x) untuk menutup

Download games TTS 2019 terbaru di Play Store. Masih segar, baru rilis dengan soal terbaru!

Aplikasi Android Kunci TTS download di Play Store