Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 25 jawaban utk pertanyaan TTS duta besar. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?BKunci jawaban TTS Duta Besar

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
DUBES Duta Besar
AMBASADOR Duta besar
ARYADUTA Duta besar
MAHADUTA Ambasador, aryaduta, duta besar
NUNSIUS Duta besar negara Vatikan
CD Tanda mobil duta besar
MISRAWI Nama belakang Duta Besar Indonesia untuk Tunisia
DIPLOMAT Orang yang berkecimpung dalam bidang diplomasi (menteri luar negeri, duta besar, dan sebagainya)
LEGASI Kedutaan (lebih rendah tingkatnya daripada kedutaan besar)
KONSELOR 1 anggota (staf) perwakilan di luar negeri, kedudukannya di bawah duta besar dan bertindak sebagai pembantu utama penasihat
TAULIAH 1 pelantikan atau pengangkatan menjadi wakil, wali, dsb; 2 surat pengangkatan atau pelantikan; 3 surat kepercayaan yang diserahkan oleh duta besar kpd kepala negara;
TERWAKILI ...ntor, urusan, dsb) wakil suatu negara sebelum ada duta; 4 (tempat atau kantor) wakil usaha; 5 seseorang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau ke...
DUTA Caraka, delegasi, deputi, diplomat, konsul, representatif, utusan,wakil; dusun • dwibahasa -- besar n ambasador, aryaduta, mahaduta ;
SENIOR ...an (pegawai, karyawan, dsb): seorang diplomat -- diangkat menjadi duta besar; 2 lebih matang dalam pengalaman dan kemampuan; 3 berada dalam tingkat sa...
KEDUDUKAN ...a bumi dan matahari; 4 tingkatan atau martabat: ~ duta besar sama dengan menteri; 5 keadaan yang sebenarnya (tt perkara dsb): hingga sekarang ~ perkar...
NOTA 1 surat peringatan (penunjukkan, catatan); 2 surat keterangan resmi (dari duta kpd pemerintah suatu negara atau sebaliknya): Pemerintah Belanda telah...
MENGANGKAT ...(pegawai dsb): tahun ini pemerintah ~ empat orang duta besar; 5 mengambil, menjadikan, mengakui sebagai (anak, saudara, dsb): mereka telah ~ anak itu ...
ANGKATAN ... menjadi pegawai (naik pangkat dsb): ~nya sebagai duta besar disetujui negara yang bersangkutan; ~ baru turunan baru (penganut aliran zaman baru); ~ d...
AKBAR Besar
AGUNG Besar; mulia
MAKRO Besar, tebal
KAPITAL Huruf Besar Huruf Pada Awal Kalimat
GEDE Besar
RAYA Besar
SAMUDRA Besar
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf