Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 25 jawaban utk pertanyaan TTS dalam keadaan bebas dan. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B

Kunci jawaban TTS Dalam Keadaan Bebas Dan

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
KEBEBASAN Kemerdekaan; keadaan bebas
SANTAI Dalam keadaan senggang, woles
WOLES Dalm keadaan bebas dan senggang
NETRALITAS Keadaan netral (tidak terikat, bebas); kenetralan
LANGGAS Tidak terikat pada sesuatu atau kepada seseorang; bebas
SATORI Keadaan kesadaran yang bebas dari diskriminasi (dalam agama Buddha aliran Zen)
BAHAGIA Keadaan atau perasaan senang dan tenteram (bebas dari segala yang menyusahkan)
KEMERDEKAAN Keadaan (hal) berdiri sendiri (bebas, lepas, tidak terjajah lagi, dsb); kebebasan
TERBEBAS Dalam keadaan bebas; dapat bebas (dibebaskan): pd hari itu ia betul-betul ingin ~ dari pekerjaan kamar pentas;
MANDIRI Dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain
IMUNISASI Dok pengimunan; pengebalan (thd penyakit) Tan suatu keadaan pd tumhuhan inang yang menunjukkan tumbuhan dsb dapat bebas dari serangan dan kerusakan yang disebabkan oleh patogen
NORMAL Sesuai dengan keadaan yang biasa
DEPENDEN Terbatas, terbelenggu, tergantung, terikat, terjajah ant independen, bebas
RUWAT Pulih kembali sebagai keadaan semula (dari guna-guna atau kena tulah)
BERALIH ...r, pb segala sesuatu hendaknya disesuaikan dengan keadaan zaman; ~ akal berubah pendapat (pikiran): ~ haluan berubah pandangan; ~ laku berubah kelakua...
UDARA Hampa ... (keadaan di antariksa)
AMAN Bebas dan bahaya
KENA ...kaian dsb): pantun ini tidak -- sajaknya; -- hama keadaan kejangkitan benih penyakit; infeksi; -- emas mendapat uang sogok; -- hati 1 jatuh cinta kpd;...
VARIABEL ...g sangat besar pengaruhnya thd permintaan seperti keadaan ekonomi, perkembangan teknologi, peraturan pemerintah, kebudayaan, dsb; -- pelanggan faktor ...
UJI ...u sebelum digunakan; -- destruktif uji yang dalam keadaan tertentu ada kemungkinan bahwa pelaksanaan uji pemeriksaan barang memerlukan perusakan conto...
TELUR ...b) menyerupai telur; -- di ujung tanduk, pb dalam keadaan yang sangat sulit (berbahaya); -- sesangkak, pecah satu pecah semua, pb bersatu hati dalam s...
FAKTOR 1 anasir, aspek, bagian, ciri, elemen, hal, keadaan, komponen, konstituen, segi, sisi, situasi, suasana, sudut, sudut pandang, unsur; 2 alasan, penyebab, sebab, variabel
SURAT ...b; -- keterangan surat yang berisi penjelasan (tt keadaan seseorang atau sesuatu); -- kilat surat yang harus disampaikan dengan segera; -- kuasa surat...
LELUASA Bebas; boleh berbuat sesuka hati
KONDISI Situasi Keadaan
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf
Kl1k (x) untuk menutup

Download games TTS 2021 terbaru di Play Store. Masih segar, baru rilis dengan soal terbaru!

Aplikasi Android Kunci TTS download di Play Store