Arti Kata

Temukan arti atau makna dari sebuah kata sesuai dengan referensi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)Arti kata beralih

1 berpindah: acara kita sekarang ~ kpd acara bebas; sekarang ia sudah ~ rumah;
2 berganti; bertukar; berubah: dari musim panas ~ ke musim hujan; zaman ~ musim bertukar, pb segala sesuatu hendaknya disesuaikan dengan keadaan zaman; ~ akal berubah pendapat (pikiran): ~ haluan berubah pandangan; ~ laku berubah kelakuan; mengalih ark menukar; mengganti; ~ belakang membalik ke belakang; ~ bentuk mengubah bentuk; ~ langkah menukar pekerjaan; ~ sila berpindah duduk;

Copyright ©2017-2019 Kunci TTS

Ikuti kami facebook kuncitts

Kl1k (x) untuk menutup
Selamat datang di kuncitts.com
Facebook Fan page: KunciTTS