Arti Kata

Temukan arti kata atau makna kata sesuai dengan referensi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)Arti kata leluasa

lapang; bebas; tidak terbatas (terlarang dsb); boleh berbuat sesuka hati: anak-anak dapat leluasa di sini; berleluasa berbuat dengan bebas (sekehendak hati): pekerjaan itu dapat kita kerjakan secara ~;
lapang: ruang itu leluasa; bebas; tak terbatas: la dapat bergerak dengan leluasa di kamar tidurnya

Kumpulan pertanyaan TTS untuk jawaban leluasa

- Bebas
- Bebas bergerak kesana kemari
- Bebas; boleh berbuat sesuka hati
- Boleh berbuat sesuka hati
- Dapat bebas bergerak
- Lapang
- Lapang, bebas, boleh berbuat sesuka hati
- Lapang, longgar
- Lapang, luas
- Tidak terbatas, bebas