Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 25 jawaban utk pertanyaan TTS upaya tindakan mula mula yang dimunculkan oleh seseorang. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B
Kunci jawaban TTS Upaya Tindakan Mula Mula Yang Dimunculkan Oleh Seseorang

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
PRAKARSA Tindakan mula-mula yang dimunculkan seseorang; inisiatif
AWAL Mula
PERTAMA Mula-mula
flimty
PURWA Mula-mula
SIASAT 1 periksa; pemeriksaan yang teliti; penyelidikan: jangan Kakanda kurang --, kurang periksa; 2 pertanyaan (yang bermaksud menyelidiki dsb): panjang da...
KASASI Upaya hukum oleh seseorang terhadap putusan pengadilan ke mahkamah agung
ASAL Mula-mula, pangkal permulaan
RADIKS Asal mula
KARENA 1 hal (asal mula) yang menjadi sebab atau alasan, sebab; lantaran: ia disebabkan oleh; dia kecewa -- kamu; -- prodeo; dengan cuma-cuma
SEBAB Lantaran, karena, (asal) mula
LITANI Kat doa yang tetap kata-katanya dan diucapkan bersambut-sambutan pd upacara kebaktian di gereja, mula-mula oleh pastor yang memimpin misa, kemudian d...
GRAMATIKA Tata bahasa; -- diakronis tata bahasa yang meliputi berbagai zaman dalam perkembangan satu bahasa; -- sejarah tata bahasa yang bercorak diakronis dan...
POHON 1 pokok kayu, tanaman, tumbuhan; 2 ki asal mula, beberas, biang, pangkal, pokok, sebab
PIJAK, PIJAK-PIJAK Injak-injak (perkakas yang biasa diinjak seperti pd alat tenun, pedal, sanggurdi); - berpijak 1 kakinya bertumpu (Pd); berjejak (di); berdiri (di): s...
PESAWAT 1 mesin; alat perkakas: dijalankan dengan-; 2 kapal terbang: naik -; - amfibi pesawat terbang yang dapat mendarat di air dan di darat; - asap (uap) -...
LAJU Cepat (tt gerak, lari, terbang, dsb): -- benar lari kuda pacuan itu; kapal udara lebih -- dp kapal laut; -- angin Met perbandingan antara jarak perja...
LEMBAGA Asal mula (yang akan menjadi sesuatu)
DAUR Peredaran masa atau tahun; -- aerob alami n Kim daur yang melibatkan terbentuknya dan hilangnya zat organik; dalam daur ini oksigen digunakan untuk m...
SISTEM 1 perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas: -- pencernaan makanan, pernapasan, dan peredaran darah dal...
USAHA Upaya
USUL Asal, asal mula, dasar
UKURALIT Aturan; tindakan; daya upaya
CIKAL ... bakal (asal mula)
BIANG Pokok pangkal, asal mula
INISIATIF Usaha yang mula-mula; prakarsa;
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf