Arti Kata

Temukan arti kata atau makna kata sesuai dengan referensi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)Arti kata asal

1. 1 yang mula-mula sekali; yang semula; permulaan: batas-batasnya yang asal sudah tidak diketahui lagi;
2 keadaan (tempat, wujud, rupa, dsb) yang semula; pangkal permulaan: patung-patung itu akan dikembalikan ke asalnya;
- asal ayam pulang ke lumbung, asal itik pulang ke pelimbahan, pb tabit orang tak akan berubah; usul menunjukkan asal, pb kelakuan (budi bahasa) orang menunjukan asal keturunannya;
- asal mula mula-mula sekali; keadaan (sebab- sebab dsb) yang semula: asal mula pertikaian itu karena salah paham saja;
- asal usul 1 asal keturunan; silsilah; susur galur: kalau dilihat dari ~nya dia masih keturunan raja Mataram;
2 riwayat; cerita (secara urut dari awal sampai terjadinya suatu peristiwa itu); sebab mulanya; yang menjadi sebab-sebabnya (tt suatu peristiwa atau kejadiannya);

2. 1 dengan syarat; apabila: kalian boleh pergi asal pekerjaan rumuh sudah;
2 seberang: pikir dahulu baik-baik, jangan asal berkata saja;
3 pokoknya; yang penting: biar lambat asal selamat;

Kumpulan pertanyaan TTS untuk jawaban asal

- Acara mirip-mirip artis di Trans 7
- akar
- Asli Atau Palsu (acara di Trans 7 yang menghadirkan sosok orang yang mirip artis)
- Keadaan semula
- Keadaan yang semula
- Keadaan yang semula, pangkal permulaan
- Mula-mula sekali, pangkal permulaan
- Mula-mula, pangkal permulaan
- Omong kosong
- Pangkal permulaan
- Salah satu acara yang dipandu oleh Gilang Dirga
- Seenaknya saja; semula
- Sembarangan
- Sembarangan, seenaknya saja
- Semula
- tempat semula
- Tempat yang semula
- Tidak dipikir baik-baik

Kl1k (x) untuk menutup


Download games TTS terbaru di Play Store. Masih segar, baru rilis dengan soal terbaru!