Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 25 jawaban utk pertanyaan TTS tidak berubah selama lamanya abadi kekal. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B
Kunci jawaban TTS Tidak Berubah Selama Lamanya Abadi Kekal

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
BAKA Abadi / Kekal
TETAP ...aka, baki, daim, kekal, langgeng, lestari; ant 1 berubah; 4 fana ; -- hati 1 keras hati, kuat, tabah, teguh; 2 kukuh, ;mantap, percaya diri, tunak ha...
KEKAL Abadi
flimty
SEPANJANG 1 sejauh; 2 selama; ~ masa abadi, kekal, selama-lamanya;
LANGGENG Kekal, abadi
LESTARI Tetap seperti semula, tak berubah, kekal
DAIM Kekal; abadi
MENGEKALKAN ...l tetap selama-lamanya; keadaan yang kekal (tidak berubah); keabadian; kelanggengan; kelestarian: ~ tidak terdapat di dunia ini ...
ABADI Kekal
ABAD 1 masa seratus tahun: umurnya sudah setengah --; 2 jangka waktu yang lamanya seratus tahun: -- ke-20 dimulai dari tahun 1901 sampai tahun 2000; 3 zam...
DUNIA 1 bumi dengan segala yang terdapat di atasnya; jagat tempat kita hidup ini: di bahasa; 2 alam kehidupan: kita mengharapkan -- baru yang adil dan makm...
SAMAD Abadi, kekal
INFINIT Abadi, kekal
AZALI Bersifat kekal abadi
ABID Kekal; abadi; tidak berkesudahan
KELANGGENGAN Keadaan yang abadi (kekal)
BAKI Kekal; abadi; baka: Tuhan yang --
MENGABADI Menjadi kekal (tidak berubah keadaannya, tetap selamanya);
SELAMA-LAMANYA 1 paling lama; 2 abadi, kekal, sepanjang masa; seterusnya
BERKEKALAN Hingga lama sekali (tetap selama-lamanya): para penjahat akan menerima hukumannya ~ di neraka;
KONSTAN Tetap tidak berubah; terusmenerus; ajek: hasil produksi pabrik itu -- selama lima tahun terakhir ini
SETERUSNYA 1 selanjutnya; 2 lalu; lantas; 3 lain-lainnya; 4 tetap selama-lamanya; 5 dan berikutnya; 6 mulai sekarang
SEMENTARA 1 p selagi, selama, senyampang, tatkala, t engah; 2 a darurat, fana, temporer; provisional, tentatif; 3 num beberapa, sejumlah; ant 2 kekal
IDAH Isl waktu menanti yang lamanya tiga kali haid bagi perempuan yang ditalak atau kematian suami (selama waktu itu ia belum boleh kawin)
KARAR 1 tenang; tenteram; aman: hatinya senantiasa --; tetap tenang: maka negeri Malaka pun -- lah pd zaman menetap; berdiam di: sekarang ia --di desa yang sunyi -- lah di sana selama-lamanya
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf