Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 25 jawaban utk pertanyaan TTS daftar pembetulan kesalahan yang terdapat di dalam buku yang sudah tercetak. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B


Kunci jawaban TTS Daftar Pembetulan Kesalahan Yang Terdapat Di Dalam Buku Yang Sudah Tercetak

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
ERATA Daftar pembetulan kesalahan yang terdapat di dalam buku yang sudah tercetak
INDEKS Daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku catatan
Koreksi Pembetulan kesalahan
retak 1 tampak bergaris pd barang keras (seperti piring, batu) yang menandakan akan pecah (belah): piring ini sudah --; 2 kl cacat; cela: buku ini masih ba...
bertemu 1 ditemukan; diperoleh; terdapat di; kedapatan di: batu permata seelok ini tidak akan ~ di negara ini; 2 berhadapan muka; bersemuka: ia hendak ~ deng...
PUSTAKA Daftar ... (biasanya ada di buku)
Ralat Pembetulan
Delapan Buku itu sudah lupus di rumah bunga
Satu Buku itu sudah lupus di rumah bunga
Senarai Daftar
Klarifikasi Pembetulan
TELAH Sudah
EROR Kesalahan
penda, memenda kl memperbaiki; membetulkan (kesalahan dsb), mengoreksi; pendaan pembetulan; koreksian
reglemen buku catatan atau daftar (nama dsb); daftar (buku dsb)
rektifikasi 1 perbaikan; pembetulan kesalahan; 2 pemurnian alkohol dengan penyulingan berulang-uIang
berahasia terdapat rahasia; menaruh rahasia: di antara kami sudah tidak ~ lagi;
KATALOG Buku atau kertas berisi daftar barang yang dilengkapi dengan harga, mutu, dll
agenda acara, buku catatan, buku harian, daftar, jadwal, program, rancangan, rencana, senarai, skedul;
mendaftar mencatat atau memasukkan dalam daftar: ia ~ semua judul buku yang diterima;
menyenaraikan membuat senarai; menuliskan dalam bentuk daftar: ~ judul buku yang diterima perpustakaan
muktabar 1 terpandang; 2 terhormat; termasyhur: koleksi buku-buku -- sudah langka; 3 yang terkenal
tempelak celaan (teguran) yang disertai dengan pengungkitan perkara yang sudah-sudah untuk menunjukkan kesalahan dsb;
bibliografi daftar buku atau karangan dari seorang pengarang atau tt suatu subjek (ilmu); daftar pustaka
ibidem 1 dalam karangan (buku, dsb) yang sama; 2 sama dengan yang sudah disebutkan sebelumnya
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf

Copyright ©2017-2019 Kunci TTS

Ikuti kami facebook kuncitts

Kl1k (x) untuk menutup
Selamat datang di kuncitts.com
Facebook Fan page: KunciTTS