Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 26 jawaban utk pertanyaan TTS taat dan sungguh sungguh menjalankan ibadah. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, harian Media Indonesia, Pikiran Rakyat, Suara Pembaruan, dll. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B untuk Jawab.


Kunci jawaban TTS Taat Dan Sungguh Sungguh Menjalankan Ibadah

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
SALEH Taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah
saleh 1 taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah; 2 suci dan beriman: orang tuanya berharap agar anaknya menjadi anak yang --;
AGAMA Ajaran yang mengatur tata keimanan dan ibadah kepada Tuhan YME
Dinas Menjalankan Tugas
DISIPLIN Taat atau kepatuhan kepada peraturan atau tata terbit
DOA Yang dilakukah di tempat ibadah
ECEK ...-... (tidak sungguh-sungguh, pura-pura)
EFISIEN Mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat
EFISIENSI Ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu
EKSEKUTIF Badan ... (badan pelaksana undang-undang yang menjalankan roda pemerintahan)
absah 1 a asli, autentik, benar, berlaku, betul, halal, legal, sah, sahih, sempurna, lulus, makbul, pasti; 2 n isbat, penetapan, penyungguhan; 3 adv jadi, ...
absolut...ang-wenang, tiranis, totaliter; 2 habis-habisan, mutlak, sepenuh nya, total; 3 lengkap, nyata, pasti, penuh, positif, setia, suci, taat, tentu, terang...
aci benar, berlaku, jadi, legal, resmi, sah, sahih, sungguh, valid
beragama berakidah, beribadat, beriktikad, beriman, berkepercayaan, berkeyakinan, berpedoman, bertakwa, mematuhi, memeluk, menganut, taat; ant ateis
akal-akalan cak asal-asalan, bohongbohongan, buat-buatan, pura-pura ant sungguh-sungguh
aktif 1 a berperan, bersungguh-sungguh, getol, giat, rajin, ramai, rancak, ringan tangan, sibuk, tangkas; 2 a antusias, berkobar- kobar, bergairah, bergelo...
mengaktifkan 1 memacu, membangkitkan, membangunkan, memecut, memperhebatkan, mencepatkan, mendinamiskan, mengencangkan, menggalakkan, menggerakkan, menggiatkan, m...
alangkah betapa, bukan main, sungguh
abai 1 tidak dihiraukan (tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh; tidak diindahkan dsb); 2 lalai: anak-anak tidak boleh -- thd nasihat orang tua dan guru;
abdi 1 orang yang menjadi milik orang lain dan terpaksa menjalankan segala perintah tuannya, mereka dapat diperjual belikan; 2 hamba; orang bawahan; 3 peg...
mengabdikan mengabdikan diri sebagai abdi dengan bekerja sungguh-sungguh: kami siap ~ diri sebagai guru di pedesaan;
abid Isl 1 orang yang beribadah; 2 beribadah; 3 taat kpd Tuhan; saleh
ada 1 hadir; telah sedia: ia -- di sini dari tadi; 2 mempunyai: ia tidak -- uang; 3 benar; sungguh-sungguh (untuk menguatkan sebutan): ia -- menerima surat itu;
beradat 1 mempunyai adat; 2 menurut atau melakukan secara adat; 3 menjalankan peralatan dsb menurut adat; 4 tahu sopan santun;
aduhai kata seru untuk meyatakan rasa duka, kagum, dsb, yang lebih mendalam dp aduh: -- biji mata Bunda, sampai hatikah Ananda meninggalkan Bunda; -- sungguh indah permata itu
beragama 1 menganut (memeluk) agama: 90% rakyat Indonesia ~ Islam; 2 mematuhi segala ajaran agama; taat kpd agama: keluarganya sangat taat ~;
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf

Copyright ©2017-2018 Kunci TTS

Kl1k (x) untuk menutup