Arti Kata

Temukan arti kata atau makna kata sesuai dengan referensi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)Arti kata keras

1 padat kuat dan tidak mudah berubah bentuknya, atau tidak mudah pecah: besi dan batu tergolong barang yang keras;
2 ki dengan gigih; dengan sungguh-sungguh hati: ia berusaha keras untuk menyelesaikan sekolahnya;
3 ki sangat kuat; sangat teguh: mereka berpegang keras pd adat-adat lama;
4 ki dengan cepat (tt naik turunnya harga barang): harga barang naik keras;
5 ki payah (tt sakit): ia diminta agar segera pulang karena ayahnya sakit keras;
6 ki hebat; menjadi-jadi: tekanan musuh semakin keras;
7 ki tidak mengenal belas kasihan: sikap dan tindakannya sangat keras; 8 ki tidak lemah lembut: ia memang keras tabiatnya; 9 ki bersifat mengharuskan (memaksa, tegas, dan betul-betul): dilarang keras berjualan di sini; 10 ki kuat, ketat, dan sungguh-sungguh: gedung parlemen dijaga keras oleh alat-alat negara; 11 ki kencang, cepat (tt hembusan angin): angin bertiup dengan keras nya; 12 ki deras (tt arus air): sungai ini tidak berapa keras alirannya; 13 ki nyaring (tt suara): ia menjawab dengan suara keras; 14 ki lebat sekali (tt curah hujan): semalam hujan keras; 15 ki berat (tt tembakau): buat soya cerutu terlalu keras; 16 ki dapat memabukkan (tt minuman): ia mabuk km terlalu banyak minum minuman keras; 17 ki terlampau kuat

Kumpulan pertanyaan TTS untuk jawaban keras

- ... hati (berpendirian teguh)
- Air ... (air yang sangat berbahaya jika terkena kulit)
- Gigih
- Kuat, tidak lembut
- Padat kuat dan tidak mudah berubah bentuknya
- saklek
- Sungguh-sungguh hati
- Tidak lemah lembut
- Tidak lembek
- Tidak lunak

Kl1k (x) untuk menutup
Flimty Fiber Pelangsing Halal BPM Diet Detox 1 Box 16 Sachet Paket Gold Minuman Ori COD