Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 25 jawaban utk pertanyaan TTS sekali lagi kembali berulang lagi. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B
Kunci jawaban TTS Sekali Lagi Kembali Berulang Lagi

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
PULA Sekali lagi, (kembali, berulang) lagi
KEMBALI 1 v balik, mudik, pulang, rujuk, ulang; 2 adv lagi, pula;
LAGI Kembali (berbuat) seperti semula, berulang seperti semula
flimty
RE Bentuk terikat sekali lagi; kembali
LAGI-LAGI Berulang lagi; kembali lagi: ~ mau mencanduiku;
SEULANG Sekali lagi
MENGGERAKKAN 1 menjadikan bergerak; 2 ki membangkitkan atau membangunkan (perasaan hati dsb): kenakalannya ~ hati saya untuk marah; 3 ki mengubah kedudukan (untuk...
IKAN ...ihannya) sendiri; seperti -- dalam air, pb senang sekali; seperti -- dalam belanga, pb sesuatu yang sudah pasti akan didapat; berikan 1 mempunyai ikan...
TANAH 1 permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali; 2 keadaan bumi di suatu tempat; 3 permukaan bumi yang diberi batas; 4 daratan; 5 permukaan bu...
SISTEM ...e lokasi pemeliharaan dan air tsb dibuang setelah sekali dipakai; tertutup Ikn pengendalian air dalam sistem akuakultur secara terus-menerus selama ma...
AGAIN Lagi (bahasa Inggris)
ULANG Lakukan lagi
TANDAS Hilang sama sekali, tidak tersisa lagi
KEBELET Sudah Tidak Tahan Lagi
BUMERANG Dilempar... eh balik lagi
BOPOK Rusak, tak terpakai lagi, lemah sekali (tentang badan)
RENTA Tua ... (tua sekali dan sudah tidak bergigi dan bertenaga lagi)
SIAU Sudah tidak panas lagi (tt air panas dsb); dingin kembali (tt panas tubuh)
MENANDASKAN Mengatakan dengan tegas; menegaskan: sekali lagi dia ~ bahwa dia tidak akan datang;
ARANG Patah ... (sudah putus sama sekali, tidak dapat didamaikan lagi *tentang persahabatan, percintaan, dsb)
KUMAT Kembali sakit lagi; bentan; angot; kambuh: penyakitnya -- lagi, sesudah beberapa lama sembuh 2kumat
REEKSPOR Pengiriman kembali barang-barang yang diimpor dari suatu negara ke negara lain lagi atau negara asal
MENGOLAK 1 berbalik kembali; terpental lagi (karena tidak tembus dsb); 2 tidak mau lagi (makan sesuatu)
GARANG Pemarah lagi bengis
TERKAYUHKAN Dapat dikayuhkan; tak ~ lagi biduk hilir, pb sudah lemah sekali (tak kuasa lagi melanjutkan usaha);
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf