Arti Kata

Temukan arti kata atau makna kata sesuai dengan referensi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)Arti kata lagi

1 sedang (dalam keadaan melakukan dsb); masih: jangan berisik, Ayah - tidur;
2 tambah sekian (atau sedemikian) pula: kerjakan sekali lagi; tunggu sebentar lagi;
3 kembali (berbuat dsb) seperti semula; berulang seperti semula; pula: kemarin sudah menonton, sekarang hendak menonton lagi;
4 dan serta; juga: anak itu pandai lagi rajin; lestrinya muda, cantik, lagi kaya;
5 partikel yang dipakai untuk menekankan kata atau kalimat yang mendahuluinya (mengandung makna: sama sekali, betul-betul, amat, sangat, dsb): kekejaman tentara penjajah sungguh tidak terkatakan lagi; penderitaan rakyat kecil sudah tidak tertahan lagi;
- lagi pula lebih-lebih; dan lagi; tambahan pula;
- lagi pun lagi pula;

Kumpulan pertanyaan TTS untuk jawaban lagi

- "halo sayang, ... ngapain ?" (WA dari pacarmu)
- Kembali (berbuat) seperti semula, berulang seperti semula
- Masih, tambah, terus
- Sedang (dalam keadaan melakukan dan sebagainya), masih
- Sedang, masih, terus, tambah
- Tambah sekian

Baru dilihat
Sering dilihat