Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 25 jawaban utk pertanyaan TTS perniagaan perdagangan. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B

Kunci jawaban TTS Perniagaan Perdagangan

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
EKONOMI Perniagaan, Perdagangan
PENGGALASAN Tempat berniaga; perniagaan; perdagangan
EMBARGO Pelarangan perniagaan dan perdagangan dengan sebuah negara
PEDAGANG ... asing perdagangan perihal dagang; urusan dagang; perniagaan ...
PUTARAN ..., pergantian) keadaan dsb; jalan perdagangan atau perniagaan (seperti bahan dijadikan barang, dijual jadi uang dibelikan bahan, lalu dijadikan barang ...
PUSAT ...pokok kedudukan pemerintahan; - perdagangan pusat perniagaan; - perhatian yang menjadi sasaran perhatian; - perniagaan tempat (kota dsb) yang terutama...
HIDUP ...ertani; penduduk di sekitar pelabuhan itu -- dari perniagaan; 5 berlangsung ada karena sesuatu: yayasan itu -- dengan uang sumbangan dari para dermawa...
PUTAR ...an perkataan; 4 Dag menjalankan (tt uang di dalam perniagaan): ia ~ uangnya dengan usaha kecil-kecilan; 5 (= ~ otak) ki memeras otak; memikir dengan s...
USAHA Perdagangan
MAKELAR Perantara Perdagangan Pialang
EMPORIUM Pusat Perdagangan
TRADE Perdagangan (bahasa Inggris)
BISNIS Usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha, usaha dagang
PENJUALAN Pemasaran, perdagangan;
JAKARTA Kota Pusat Perdagangan
WTO Organisasi Perdagangan Dunia
BROKER Perantara Perdagangan Pialang
SMOKEL Penyelundupan, perdagangan gelap
AFTA Kawasan perdagangan bebas ASEAN
NPI Neraca Perdagangan Indonesia (singkat)
SIUP Surat Ijin Usaha Perdagangan
KOMERSIAL Berhubungan dengan niaga atau perdagangan
BARTER Perdagangan dengan saling bertukar barang
CENGKAU Perantara dalam perdagangan, pialang, makelar
LOT Jumlah obligasi atau saham dalam perdagangan tunggal
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf
Kl1k (x) untuk menutup

Download games TTS 2019 terbaru di Play Store. Masih segar, baru rilis dengan soal terbaru!

Aplikasi Android Kunci TTS download di Play Store