Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 29 jawaban utk pertanyaan TTS permainan oleh 3 orang. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, harian Media Indonesia, Pikiran Rakyat, Suara Pembaruan, dll. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B untuk Jawab.


Kunci jawaban TTS Permainan Oleh 3 Orang

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
batu...); 5 baterai (pd lampu senter dsb); 6 buah (dalam permainan catur dsb); 7 kata penggolong bilangan untuk gigi; 8 tonggak (pal, mil); 9 ki keras sepert...
catur 1 OIr permainan yang dimainkan oleh dua orang, memakai orang-orangan yang disebut buah catur di atas papan yang berpetak-petak (64 petak) hitam putih...
gajah...an besar; -- bara gajah yang hitam; -- barat nama permainan anak-anak; -- butang gajah kecil, gadingnya panjang lurus; -- gambut gajah besar dan palin...
halma permainan yang dimainkan di atas papan atau karton begambar bintang bersudut 6, dengan buah mainan dalam 3 warna (biasanya biru, merah, dan kuning), ...
sepak...au berterus terang atau yang tidak jujur; -- raga permainan bola dari rotan yang dianyam yang menggunakan tendangan kaki dan kepala; -- sila tendangan...
Abdi Orang Bawahan
Abdi Orang bawahan; pelayan
Abrasi Pengikisan batuan oleh air
Abrasi Pengikisan Oleh Batu Atau Angin
Abrasi Pengikisan pantai oleh gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak
Adar Bermalam Di Rumah Orang
Afinitas Simpati Yang Ditandai Oleh Persamaan Kepentingan
Agnostik Orang yang berpandangan kebenaran tertinggi tidak dapat diketahui
pengadil hakim, orang tengah, pelerai, pemisah, pemutus, pendamai, penerai, pengantara, penimbang, telangkai, wasit;
ajar-ajar begawan, biarawan, biarawati, brahmana, orang suci, pendeta, pertapa, resi, wiku, zahid
atraksi pementasan, pergelaran, permainan, pertunjukan, tontonan
aulia orang suci, wali
ayah aba, abah, abi, abu, aya, ayahanda, bapa, bapak, bapanda, bapang, papa, papi, 34 rama, ramanda; ant ibu -- bunda ibu bapak, orang tua
bagi 1 p akan, buat, guna, kalau, kepada, menurut, oleh, pada, untuk; 1 v cak agih, beri, kasih;
bangsa anak, bani, famili, familia, genus, go-longan, kasta, kategori, kaum, kelas, kelompok, keluarga, kerabat, keturunan, macam, marga, orang, ordo, ras, rumpun, spesies, suku, umat, warga;
bapak 1 aba, abah, abu, ayah, ayahanda, babe, bapanda, bokap (cak), buya, empek, kepala keluarga, orang tua, papa, papi, rama, ramanda; 2 arsitek, inventor, kreator, pencipta, pendiri; ant ibu
abadi kekal selama-lamanya; tetap ada sepanjang masa; tidak berkesudahan: hanya Tuhan saja yang --; semua orang mendambakan kedamaian yang --;
abai 1 tidak dihiraukan (tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh; tidak diindahkan dsb); 2 lalai: anak-anak tidak boleh -- thd nasihat orang tua dan guru;
abaian Filol penghilangan atau pengubahan bagian naskah yang tidak dipahami lagi oleh penyalin;
abang 1 kakak laki-laki; saudara tua laki-laki: --nya dua tahun lebih tua; 2 panggilan kpd orang laki-laki yang lebih tua atau tidak dikenal: tahukah -- ja...
abdi 1 orang yang menjadi milik orang lain dan terpaksa menjalankan segala perintah tuannya, mereka dapat diperjual belikan; 2 hamba; orang bawahan; 3 peg...
aberasi 1 Fis cacat bayangan yang dihasilkan oleh alat optik yang dapat dilihat dalam bentuk gambar atau warna; 2 penyimpangan dari yang normal; 3 Bio mutasi...
abid Isl 1 orang yang beribadah; 2 beribadah; 3 taat kpd Tuhan; saleh
aboi 1 sebutan pembesar orang Cina; 2 kepala kampung orang Cina pd sebuah luak (misal di Kalimantan Barat)
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf
Kunci TTS

Copyright ©2017-2018 Kunci TTS

Kl1k (x) untuk menutup