Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 25 jawaban utk pertanyaan TTS orang yang muguasai sekali suatu ilmu. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B
Kunci jawaban TTS Orang Yang Muguasai Sekali Suatu Ilmu

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
AHLI Orang yang menguasai suatu bidang
MENGALIHKAN Mempelajari suatu ilmu (kepandaian) supaya menjadi ahli: tidak sedikit orang asing yang ~ dirinya dalam membatik;
PENGAMAL 1 orang yang melaksanakan atau menerapkan suatu gagasan (doktrin, falsafah); pelaksana; penerap; 2 orang yang beramalkan sesuatu (harta, ilmu);
flimty
MENGAJAR 1 memberikan serta menjelaskan kpd orang tt suatu ilmu; memberi pelajaran: ia ~ siswa matematika di SMU swasta; 2 melatih: dia ~ anaknya bermain piano;
HIPNOSIS Dok Psi keadaan seperti tidur karena sugesti, yang pada taraf permulaan orang, itu berada di bawah pengaruh orang yang memberikan sugestinya, tetapi ...
ANAI-ANAI ...n --; sebagai -- bubus, pb berduyun-duyun atau berkerumun banyak sekali; busut juga ditimbun ~, pb yang biasa bersalah juga yang dituduh orang dalam s...
FILSAFAT ... anggapan, gagasan, dan sikap batin yang dimiliki orang atau masyarakat, falsafah; ...
BISUL ...ah dan bermata; barah; 2 ki sesuatu yang menyusahkan (menyulitkan); menyinggung mata - orang, pb mengenai apa yang paling sakit (peka) bagi seseorang;...
GRADUAL ...enggambar, atau merekam: seismograf, audiograf; 3 orang yang ahli dalam suatu bidang tertentu: leksikograf grafi bentuk terikat 1 metode menulis atau ...
BEKERJA 1 melakukan suatu pekerjaan (perbuatan): berbuat sesuatu: sebelum ia ~ di perkebunan, ia adalah seorang mandor bangunan; 2 mengadakan perayaan nikah ...
LUAS ...at dsb): masyarakat --; 4 merata (terjangkau oleh orang banyak); berita itu sudah tersebar -- di kalangan guru-guru di kota itu; 5 ki tidak picik; ban...
POPULASI 1 seluruh jumlah orang atau penduduk dalam suatu daerah; 2 jumlah orang atau pribadi yang mempunyai ciri-ciri yang sama; 3 jumlah penghuni baik manus...
ASAL ...e lumbung, -- itik pulang ke pelimbahan, pb tabit orang tak akan berubah; usul menunjukkan --, pb kelakuan (budi bahasa) orang menunjukan asal keturun...
MASSA Kumpulan orang banyak dalam suatu tempat
AKAL ... tak akan kekurangan --; akar pulas tak patah, pb orang yang pandai tak mudah kalah dalam perbantahan; -- tak sekali tiba, pb tak ada suatu usaha yang...
UJUNG ...rjaan yang sangat sulit; berniaga di -- lidah, pb orang pandai yang tidak jujur; -- atap pohon kecil, Baeckea frutescens; -- jarum bagian yang tajam p...
BAIK ...ota maupun di desa olah raga sepak bola dige-mari orang; 9 p ya (untuk menyatakan setuju): berangkatlah sekarang! -- Ayah; 10 n kebaikan; kebaikan: ki...
MENUNTUT ...berusaha keras untuk mendapat (hak atas sesuatu): orang itu ~ hak atas warisan orang tuanya; 5 berusaha atau berdaya upaya mencapai (mendapat dsb) sua...
DAFTAR Catatan sejumlah hal atau nama - nama (tt kata-kata, nama orang, barang, dsb) yang disusun berderet, dari atas ke bawah; -- angka catatan atau dereta...
TAHU ...bertiup tahu ke mana arah perkataan (pikiran dsb) orang; tahu; -- balas mau membalas budi; -- beres tidak usah berpayah-payah sendiri, melainkan tingg...
SUARA ... (dalam pemilihan): banyak anggota memberi -- kpd orang itu; ia kalah -- dalam pemilihan calon ketua; -- bulat kata sepakat; -- hati kata hati; -- min...
PUKUL ...kali berbuat (bertindak, bekerja, dsb); tukang -, orang yang biasa memukul orang (dengan menerirna upah): samseng; jagoan; 2 (= jam) yang menyatakan w...
PATAH ...a (bekerja) lagi; -- tumbuh hilang berganti, pb seorang pemimpin mati tentu akan ada yang menggantikannya; -- tongkat berjeremang (-- sayap bertongkat...
MUKA ...ai ke dagu dan antara telinga yang satu dan telinga yang lain; 2 wajah; air muka; raut muka; 3 orang; 4 bagian luar sebelah depan; depan; hadapan; 5 s...
BAHASA ...serta tutur kata menunjukkan sifat dan tabiat seseorang; -- baku (ragam) bahasa yang menjadi pedoman pemakaian dengan ditandai oleh kelengkapan bentuk...
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf