Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 25 jawaban untuk pertanyaan TTS orang yang ahli dalam pengetahuan agama islam. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di Kompas, Jawa Pos dll. Kami memiliki database lebih dari 156 ribu. Masukkan jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B
Kunci jawaban TTS Orang Yang Ahli Dalam Pengetahuan Agama Islam

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
ULAMA Orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam
AHLI Ahli
USTADZ Orang Yang Memiliki Ilmu Agama Islam
flimty
MUALIM Ahli agama, penunjuk jalan
ALIM Berilmu (terutama dalam hal agama Islam)
ILMU Pengetahuan
SANTRI Orang yg mendalami agama Islam
MUSLIM Penganut agama Islam
SYEKH Pemimpin atau ahli agama Islam
KIYAI Orang Yang Memiliki Ilmu Agama Islam
MUALAF Orang yang baru masuk Islam
SAINTIS Orang yang ahli dalam ilmu pengetahuan, ilmuwan
MUSLIMIN Para penganut agama Islam; orang-orang muslim
ILMUWAN Orang yang berkecimpung dalam ilmu pengetahuan
AJENGAN Orang termuka (terutama guru agama Islam); kiai
WIDIAWAN Orang yang ahli dalam ilmu dan pengetahuan; cerdik cendekia
GHARIM Golongan orang yang berhak menerima zakat menurut agama islam
WALISONGO Sembilan orang penyebar agama Islam di pulau Jawa pada abad ke-14
PANDIT Orang yang ahli dalam ilmu agama dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari
PAKIHI Pengetahuan tt tata cara ibadah dan pergaulan dalam agama Islam; fikih
JAMHUR Ahli dalam ilmu pengetahuan; -- ulama ulama yang ahli dalam pengetahuan agama
MALIM Belian, cenayang, dukun, guru agama, mahdi, orang alim, pawang, pembimbing, pemimpin, pendeta, penunjuk jalan, penuntun, ulama, ustaz
MEMONDOK 1 tinggal menumpang di rumah orang lain; 2 tinggal di pondok pesantren (untuk belajar agama Islam);
MUBALIG 1 pengantar dalam salat berjamaah, yaitu mengundangkan takbir agar kedengaran oleh makmum; 2 orang yang menyiarkan (menyampaikan) ajaran agama Islam
FATWA 1 keputusan perkara agama Islam yang diberikan oleh mufti atau alim ulama tt suatu masalah; 2 ki nasihat orang alim; pelajaran baik; petuah;
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf
Soal TTS Terbaru Dilihat
Soal TTS Populer