Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 25 jawaban utk pertanyaan TTS mula mula sekali pangkal permulaan. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B
Kunci jawaban TTS Mula Mula Sekali Pangkal Permulaan

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
ASAL Pangkal permulaan
AWAL Mula
PURWA Permulaan
MULA Akar, asal, fasal, kerana, lantaran, pangkal, pasal, penyebab, permulaan, pokok, punca, pusat, sebab, sumber, umbi, usul; ant akhir; terakhir
PUNCA 1 pucuk, ujung; 2 dasar-dasar pengantar; 3 akar (ki), asal mula, pangkal, pokok; 4 sumber; ant 1 pangkal ;
POHON 1 pokok kayu, tanaman, tumbuhan; 2 ki asal mula, beberas, biang, pangkal, pokok, sebab
PERTAMA Mula-mula
BIANG Pokok pangkal, asal mula
USUL Asal, asal mula, dasar
SULUNG Yang terdahulu atau yang mula-mula sekali; (anak) yang tertua: anak --
TAMPANG 1 benih; bibit; biji; lembaga; janin; 2 pokok pangkal; asal mula
SEBAB Lantaran, karena, (asal) mula
KAUSA 1 akar, antiseden, asal-mula, awal, benih, gara-gara, induk (ki), lantaran, pangkal, pemicu, pokok, sebab, sumber, tampang (ki); 2 alasan, dorongan, pertimbangan, stimulan
SUMBER 1 mata air, perigi, sendang, sumur; 2 akar, asal, asal muasal, asal mula, asal usul, awal, basis, benih, kausa, leluhur, moyang, pangkal, tampang (ki); punca; punat;
RINTISAN 1 jalan kecil di dalam hutan (yang baru saja dibuat); 2 jaIan kecil sebagai batas antara hutan cadangan dan hutan yang diusahakan; 3 ki usaha yang mula-mula sekali;
TUMBEN Jk 1 mula-mula sekali: -- ia baru minum jamu; 2 ganjil benar kali ini (tidak seperti biasa atau menyalahi dugaan): -- malam-malam begini keluar, ada apa sih!
SEMULA 1 (seperti) yang dahulu; yang mula-mula; sediakala: kembali ke tempat ~; 2 sebelum keadaan sekarang: dia ~ adalah mantri polisi kecamatan; 3 mulamula...
MULA-MULA Awal mula, pertama kali, pertama-tama;
BENIH 1 asal mula, baka, bakal, benur, bibit, bija, biji, calon, janin, jauhar, nutfah, pokok, punca, redih, semaian, sumber; 2 mani, manikam, semen, sperm...
TERDAHULU Paling dahulu; mula-mula: akulah yang ~ bangun pagi ini; pendahulu orang dsb yang mendahului: Sumpah Pemuda kita warisi dari para ~ kita; pendahuluan...
BIBIT ...ader, kecambah, keturunan, punca, redih, semaian, tampang, tunas; 2 akar, asal mula, awal, induk, kausa, pangkal, pokok, sebab; 3 kadet, kandidat; 4 b...
AKAR 1 asal, benih, bibit, dasar, kausa, mula, pangkal, pokok, pusat, sumber, umbi; 2 ayad, jalur, salur, serat, tisu, tulang, urat; 3 esensi, hakikat, in...
MELETAKKAN ...; ~ batu pertama, menanam (menempatkan) batu yang mula-mula sekali pd waktu mendirikan bangunan (suatu kebiasaan yang bersifat simbolik); ...
TONGGAK ...ing dalam sejarah; -- tua tiang rumah utama (yang mula-mula didirikan) ...
MENYIARKAN ...andakan (pendapat, paham, agama, dsb): siapa yang mula-mula ~ menerbitkan dan menjual (buku, gambar, foto, dsb): satu-satunya penerbit yang ~ foto-fot...
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf
Kl1k (x) untuk menutup

Dibutuhkan 2 orang kontributor tetap untuk menjawab TTS Kompas dan TTS Jawa pos. Berhadiah pulsa! Info lengkap silahkan kunjungi laman fb KunciTTS