Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 25 jawaban utk pertanyaan TTS mula mula sekali. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B
Kunci jawaban TTS Mula Mula Sekali

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
AWAL Mula
ASAL Mula-mula, pangkal permulaan
PERTAMA Mula-mula
flimty
PURWA Mula-mula
SULUNG Yang terdahulu atau yang mula-mula sekali; (anak) yang tertua: anak --
RINTISAN 1 jalan kecil di dalam hutan (yang baru saja dibuat); 2 jaIan kecil sebagai batas antara hutan cadangan dan hutan yang diusahakan; 3 ki usaha yang mula-mula sekali;
TUMBEN Jk 1 mula-mula sekali: -- ia baru minum jamu; 2 ganjil benar kali ini (tidak seperti biasa atau menyalahi dugaan): -- malam-malam begini keluar, ada apa sih!
MULA ...ktu (tempat, keadaan, dsb) yang menjadi pangkal; 3 lantaran; sebab; -- pertama pertama sekali; mula-mula; -- sekali yang paling mula; pertama-tama sek...
SEMULA Yang pertama sekali
MULA-MULA Awal mula, pertama kali, pertama-tama;
MELETAKKAN ...; ~ batu pertama, menanam (menempatkan) batu yang mula-mula sekali pd waktu mendirikan bangunan (suatu kebiasaan yang bersifat simbolik); ...
MENYIARKAN ...andakan (pendapat, paham, agama, dsb): siapa yang mula-mula ~ menerbitkan dan menjual (buku, gambar, foto, dsb): satu-satunya penerbit yang ~ foto-fot...
SIASAT ...u; metode: -- pekerjaan; -- mengajar membaca yang mula-mula sekali; -- bumi hangus siasat berupa tindakan membinasakan (membakar, menghancurkan, dsb) ...
MATI ... bujang 1 penyakit tanaman (terutama pd cengkeh), mula-mula pucuknya layu, kemudian pohonnya kering, dan mati sebelum menghasilkan bunga (buah); 2 mat...
LAJU ...ta-rata yang ditempuh molekul per satuan waktu -- mula Fis kecepatan gerakan yang mula-mula sekali; -- penurunan adiabatik Met laju penurunan suhu thd...
LEBIH Bertambah, kian, makin; ant kurang -- dahulu 1 sebelumnya; 2 mula-mula, ;pada awalnya, pertama-tama; -- jauh lebih lanjut, selanjutnya, seterusnya; ...
RADIKS Asal mula
USUL Asal, asal mula, dasar
CIKAL ... bakal (asal mula)
BIANG Pokok pangkal, asal mula
SEBAB Lantaran, karena, (asal) mula
INISIATIF Usaha yang mula-mula; prakarsa;
PRAKARSA Tindakan mula-mula yang dimunculkan seseorang; inisiatif
LEMBAGA Asal mula (yang akan menjadi sesuatu)
MENGGALURKAN Menerangkan asalusul atau asal mula hingga akhir
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf