Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 25 jawaban untuk pertanyaan TTS mula mula dahulu. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di Kompas, Jawa Pos dll. Kami memiliki database lebih dari 156 ribu. Masukkan jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B
Kunci jawaban TTS Mula Mula Dahulu

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
PURWA Mula-mula
AWAL Mula
PERTAMA Mula-mula
flimty
LEBIH Bertambah, kian, makin; ant kurang -- dahulu 1 sebelumnya; 2 mula-mula, ;pada awalnya, pertama-tama; -- jauh lebih lanjut, selanjutnya, seterusnya; ...
MULA ...ktu (tempat, keadaan, dsb) yang menjadi pangkal; 3 lantaran; sebab; -- pertama pertama sekali; mula-mula; -- sekali yang paling mula; pertama-tama sek...
SEMULA 1 (seperti) yang dahulu; yang mula-mula; sediakala: kembali ke tempat ~; 2 sebelum keadaan sekarang: dia ~ adalah mantri polisi kecamatan; 3 mulamula...
TERDAHULU Paling dahulu; mula-mula: akulah yang ~ bangun pagi ini; pendahulu orang dsb yang mendahului: Sumpah Pemuda kita warisi dari para ~ kita; pendahuluan...
ASAL Mula-mula, pangkal permulaan
RADIKS Asal mula
USUL Asal, asal mula, dasar
CIKAL ... bakal (asal mula)
BIANG Pokok pangkal, asal mula
SEBAB Lantaran, karena, (asal) mula
INISIATIF Usaha yang mula-mula; prakarsa;
MULA-MULA Awal mula, pertama kali, pertama-tama;
PRAKARSA Tindakan mula-mula yang dimunculkan seseorang; inisiatif
LEMBAGA Asal mula (yang akan menjadi sesuatu)
MENGGALURKAN Menerangkan asalusul atau asal mula hingga akhir
BERPRAKARSA Berusaha (bertindak dsb) yang mula-mula; berinisiatif; berikhtiar;
PROTOTIPE Model yang mula-mula (model asli) yang menjadi contoh, contoh baku
KONSEPTOR Orang yang mencetuskan atau mula-mula memiliki gagasan atau konsep
KOSMOGONI Teori tentang asal mula terjadinya benda langit dan alam semesta
MEMERAH Menjadi merah: besi yang dibakar itu mula-mula ~ kemudian lebur;
CIREBON Kota yang asal mula namanya berasal dari sejarahnya sebagai pembuat terasi
SULUNG Yang terdahulu atau yang mula-mula sekali; (anak) yang tertua: anak --
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf