Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 25 jawaban utk pertanyaan TTS meniru atau mencontoh yang lain untuk melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh figur atau model ialah. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B

Kunci jawaban TTS Meniru Atau Mencontoh Yang Lain Untuk Melakukan Tindakan Seperti Yang Dilakukan Oleh Figur Atau Model Ialah

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
IMITASI Meniru atau mencontoh yang lain untuk melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh figur atau model ialah
MENURUT ...aris, jejak, dipakai juga dalam arti kiasan, dsb): kereta api berjalan ~ rel; ~ garis yang telah ditentukan; 2 v meniru; mencontoh; meneladan: anak-an...
KARTU Kertas tebal yang tidak berapa besar, berbentuk persegi panjang (untuk berbagai keperluan, hampir sama dengan karcis); -- anggota kartu yang memuat i...
MENGAMBIL ...; ~ contoh 1 memberi sebagai umpama; 2 mencontoh; meniru; ~ di(ke)hati memasukkan di(ke) hati; agak gusar; kecewa dsb; ~ gambar membuat gambar; memotr...
AGITASI Hasutan kepada orang banyak agar melakukan huru-hara, biasanya dilakukan oleh tokoh politik
KEBOHONGAN Perihal bohong; sesuatu yang bohong: ~ nya suatu ketika akan ketahuan juga ~ publik tindakan membohongi masyarakat atas suatu persoalan yang dilakukan oleh perseorangan atau lembaga
PINDA Meniru; mencontoh; meneladan
BADAL 1 orang yang melakukan ibadah haji untuk orang lain; 2 agen (perniagaan, perusahaan); -- haji ibadah haji yang dilakukan oleh seseorang untuk orang l...
FUNGSI 1 jabatan (pekerjaan) yang dilakukan : jika ketua tidak ada maka wakil ketua melakukan ketua; 2 faal (kerja suatu bagian tubuh): -- jantung ialah mem...
TIRU Meniru v 1 melakukan sesuatu seperti yang diperbuat orang lain dsb; mencontoh; meneladan: anak-anak biasa ~ orang tuanya; 2 berkata (berbunyi) sebaga...
KERJA 1 kegiatan melakukan sesuatu; sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah; mata pencaharian; 3 perayaan yang berhubungan dengan perkawinan, khitanan,...
ADAT 1 aturan (perbuatan dsb) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala: menurut -- daerah ini calon pengantin tak boleh bertemu sebelum ijab; 2...
SIASAT 1 periksa; pemeriksaan yang teliti; penyelidikan: jangan Kakanda kurang --, kurang periksa; 2 pertanyaan (yang bermaksud menyelidiki dsb): panjang da...
DATA 1 kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat; 2 keterangan yang benar: pengumpulan - untuk memperoleh keter...
HAJI Isl 1 rukun Islam yang kelima (kewajiban ibadat yang harus dilakukan oleh orang Islam yang mampu dengan mengunjungi Kabah pd bulan Haji dan mengamalk...
PERINTAH 1 perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu; sesuatu yang harus dilakukan: atas - sang pangeran, beberapa pelayan datang; atas -, dengan pe...
PERANG 1 v bermusuhan (di antara dua negara, bangsa, partai, dsb): kedua negara itu dalam keadaan -; 2 n pertempuran bersenjata antara dua negara (bangsa, p...
DAYA 1 kemampuan untuk melakukan sesuatu atau bertindak: bangsa yang tidak bersatu tidak akan mempunyai -- untuk menghadapi agresi dari luar; 2 kekuatan; ...
LEMBAGA 1 asal mula (yang akan jadi sesuatu); bakal (binatang, manusia, atau tumbuhan); 2 bentuk (rupa, wujud) yang asli; 3 acuan; lekatan (tt mata cincin ds...
STASIUN 1 tempat menunggu bagi calon penumpang kereta api dsb; tempat perhentian kereta api dsb; 2 Met bangunan yang dilengkapi peralatan secara khusus untuk...
AKTIF Fis daerah tempat terjadinya penguatan penyearahan, pancaran cahaya atau peristiwa dinamik yang lain pada suatu peranti semipenghantar; -- aliran sun...
IKAN Binatang bertulang belakang yang hidup dalam air, bernapas dengan insang; -- asin ikan yang diasinkan dan dikeringkan; -- basah ikan yang tidak diasi...
SISTEM 1 perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas: -- pencernaan makanan, pernapasan, dan peredaran darah dal...
MODELING Perihal yang dilakukan model
JIPLAK Mencontoh, meniru (kata dasar)
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf
Kl1k (x) untuk menutup

Download games TTS 2019 terbaru di Play Store. Masih segar, baru rilis dengan soal terbaru!

Aplikasi Android Kunci TTS download di Play Store