Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 22 jawaban utk pertanyaan TTS mengelak. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B
Kunci jawaban TTS Mengelak

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
KELIT Mengelak
HINDAR Mengelak
ELES Mengelak dari serangan
EGOS Mengelak Dari Serangan
SINGKIR Mengelak, menjauh dari, meninggalkan
MENGELIT Mengelak, mengelik, mengelis
TEPIS Mengelak dengan belakang tangan
MENGELEM Melekatkan, menempelkan, mengelak, merekatkan
MENSTEMPEL Menera, mengecap, mengelak, menyegel
KALICAU, MENGALICAU Bersiah, mengelak, mengelit, menggelicik, menghindar, menyimpang
MENGELIK Mengelak, mengelit, menggelek, menggelicik, menghindar, menyimpang
MELEKATKAN Menempelkan, mengelak, merekatkan; mematri, menyambung ant melepaskan
MENYEGEL 1 mengecap, mengelak, menstempel; 2 memblokir, menutup
KELIT, BERKELIT Berbelok-belok, berkilah, mengelak, mengelit, menggelicik, menghindar, menyingkir, menyisi;
HINDAR, MENGHINDAR Menepi, mengelak, mengelik, mengelit, menggelek, menggelicik, menjauh, menyelimpat, menyelinap, menyendiri, menyimpang, menyingkir, menyisih, merenggang;
MUNGKIR Berkhianat, cedera, ingkar, lari, membantah, mengelak, menolak, menyanggah, menyangkal, menyolang, mungkar; ant patuh, setia
MENGECAP 1 mencetak, menera, mengelak, menstempel, menyablon, menyegel, merekam, meterai; 2 bertanda, membekas, mengesan, menjejak; 3 menamai, menjuluki, menyebut;
MENYISI 1 meminggir, menepi, menyisih; menyerempet, menyipi; 2 menyusur, merusuk; 3 bersiah, mengalicau, mengelak, mengelik, mengelis, mengelit, menggelek, menggelicik, menghindar, menyimpang;
LARI 1 kabur, pergi; desersi, mangkir (cak); mengelak, menghindar; 2 hilang, lenyap; 3 bergeser, melenceng, memeleset, menyimpang; -- beranting estafet, lari estafet;
TANGKIS, MENANGKIS ...s, memprotes, menanggapi, menangkal, mencegah, mendada, menengkari, menentang, menepis, menepuk, mengandaskan, mengelak, menggagalkan, menghadapi, men...
MENOLAK ...ntang, menggeleng; 5 membantah, menepis, menikai, mengelak, menyanggah, menyangkal; 6 mengenyahkan, menghalau, mengusir; ant 1 menarik; 5 menerima ; ...
MENYIMPANG ...enyalahi, menyeleweng, subversif; 5 v mengalicau, mengelak, mengelik, mengelis, mengelit, menggelek, menggelicik, menghindar, menyisi; ...
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf