Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 25 jawaban utk pertanyaan TTS keadaan yang semula pangkal permulaan. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B




Kunci jawaban TTS Keadaan Yang Semula Pangkal Permulaan

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
ASAL Seenaknya saja; semula
SEDIAKALA Yang semula
KEMBALI Balik ke tempat atau ke keadaan semula
UTUH Sebagaimana keadaan semula tanpa berkurang atau berubah sama sekali
REHABILITASI Pemulihan ke keadaan semula
RESTORASI Pengembalian atau pemulihan ke keadaan semula
VARIASI Hasil perubahan dari keadaan semula
MENGASALKAN Memulangkan (mengembalikan) kpd keadaan semula;
REKONSILIASI Memulihkan hubungan persahabatan ke keadaan semula, perbuatan menyelesaikan perbedaan
MEMBAL Melenting lalu kembali ke keadaan semula (seperti bola ditekan)
RUWAT Pulih kembali sebagai keadaan semula (dari guna-guna atau kena tulah)
MERESTORASI Mengembalikan atau memulihkan kpd keadaan semula; memugar: pemerintah akan ~ semua bangunan bersejarah
FONDASI 1 alas, asas, basis, dasar, fundamen, landasan, pilar, rukun, sendi; 2 permulaan, pokok, pangkal
KELESTARIAN Keadaan yang tetap seperti semula; keadaan yang tidak berbuahubah: kita harus selalu menjaga ~ alam
REKONSTITUSI Perbuatan memulihkan pd keadaan semula; perbuatan memperbarui seperti semula pengembalian sebagai semula; 2 penyusunan (penggambaran) kembali;
HULU 1 asal, atas, awal, pangkal, permulaan, punca, tangkai, ujung; 2 desa, gagang, kepala, mudik, pedalaman, pegangan, udik; ant hilir
MULA Akar, asal, fasal, kerana, lantaran, pangkal, pasal, penyebab, permulaan, pokok, punca, pusat, sebab, sumber, umbi, usul; ant akhir; terakhir
KELENGAHAN 1 kelalaian; kealpaan: kebakaran semalam karena ~ salah seorang warga; 2 keadaan menganggur (tidak berbuat apa-apa): ~ merupakan pangkal segala kejahatan
AWAL Sejak permulaan zaman
LINGKARAN ...gan jarak yang sama dari titik pusat; bundaran; ~ setan keadaan atau masalah yang seolah-olah tidak berujung pangkal, yang sulit dicari penyelesaianny...
METAPUSAT ... pusat gravitasi benda dengan pusat gaya-apung pd keadaan seimbang yang mantap ...
HIPNOSIS Dok Psi keadaan seperti tidur karena sugesti, yang pada taraf permulaan orang, itu berada di bawah pengaruh orang yang memberikan sugestinya, tetapi ...
MEMPERTAHANKAN 1 mengusahakan supaya tetap tidak berubah dari keadaan semula: ~ tradisi lama; 2 membela; memegang teguh: ia tetap ~ haknya; ~ pendiriannya di muka u...
MENGEMBALIKAN ...kelebihan uang pembayaran saya; 4 memulihkan (kpd keadaan semula): pemerintah telah berhasil ~ keamanan dan ketertiban di daerah itu; ...
RUJUK ...tu talak satu atau dua, ketika istri masih dalam masa idah: setelah diberi nasihat oleh saudara-saudaranya, ia -- dengan istrinya; 2 ki kembali kpd ke...
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf