Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 27 jawaban utk pertanyaan TTS guru agama perempuan. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, harian Media Indonesia, Pikiran Rakyat, Suara Pembaruan, dll. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B untuk Jawab.


Kunci jawaban TTS Guru Agama Perempuan

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
Ustadzah Guru Agama Perempuan
Ustazah Guru Agama Perempuan
wali 1 orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa; 2 pengasuh pengantin perempu...
AHIMSA Ajaran agama Hindu dan Buddha untuk tidak menyakiti makhluk apa pun
Akaid Kepercayaan agama yang telah pasti dan tidak boleh dipersoalkan lagi
ALKITAB Kitab suci agama Kristen
ALMARHUMAH Sebutan untuk seseorang yang telah meninggal (perempuan)
AMOI Panggilan kepada anak perempuan Cina
Anne Saudara perempuan Pangeran Charles
ANUT Mengikuti, memeluk (agama)
Asta Brata Asta 8 Sifat Kepemimpinan Dalam Agama Hindu
adiratna 1 batu mulia, permata; 2 (ki) perempuan cantik
ahli 1 a andal, bernas, cakap, campin, hebat, jago, jauhari, jempolan, kawakan, kompeten, lihai, mahir, mampu, mumpuni, pandai, terampil, ulung, unggul; 2...
pengajar dosen, guru, instruktur, mentor, pelatih, pembimbing, pendidik, pengasuh, pensyarah, penyuluh, tentor, tutor; ant pelajar
anutan 1 acuan, contoh, figur, ikutan, jejak (ki), panutan, patron, pelajaran, teladan, turutan; 2 agama, ajaran, aliran, kepercayaan, keyakinan, pegangan
pengasuh abdi, ayah, babu, dosen, guru, hamba, inang, jongos, pamong, pelatih, pembimbing, pemelihara, pemimpin, penanggung jawab, pendidik, pengajar, pengamp...
bandot buaya darat, gila perempuan, hidung belang (ki), mata keranjang, tukang kawin
betina awewe, bini, cewek, dayang, hawa, istri, perempuan, puan, putri, wadon, wanita ant jantan
biarawati biksuni, pertapa (perempuan), suster
abai 1 tidak dihiraukan (tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh; tidak diindahkan dsb); 2 lalai: anak-anak tidak boleh -- thd nasihat orang tua dan guru;
mengabaikan 1 memandang rendah (hina, mudah); jangan ~ kemampuan musuh; 2 tidak mengindahkan (perintah, nasihat): ~ perintah agama; 3 melalaikan (kewajiban, tuga...
abangan golongan masyarakat yang menganut agama Islam, tetapi tidak melaksanakan ajaran secara keseluruhan
mengabdikan mengabdikan diri sebagai abdi dengan bekerja sungguh-sungguh: kami siap ~ diri sebagai guru di pedesaan;
mengabsen memanggil atau menyebutkan satu persatu nama orang dari daftar nama untuk mengetahui yang hadir dan yang tidak hadir: Ibu guru selalu ~ muridmuridnya
absolut 1 mutlak; tak terbatas: seorang raja yang berkuasa secara --; 2 sepenuhnya; tanpa reserve: kepatuhan -- kpd suatu agama (ideologi dsb); 3 tanpa syara...
acik 1 kakak perempuan; 2 bibi
ad interim untuk sementara waktu (tt penggantian tugas, jabatan, dsb: Menteri Agama --
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf

Copyright ©2017-2018 Kunci TTS

Kl1k (x) untuk menutup