Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 30 jawaban utk pertanyaan TTS guru agama islam 5 huruf. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, harian Media Indonesia, Pikiran Rakyat, Suara Pembaruan, dll. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B untuk Jawab.


Kunci jawaban TTS Guru Agama Islam 5 Huruf

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
Ustadz Guru Agama Islam
ajengan orang termuka (terutama guru agama Islam); kiai
kiai... Islam): -- Haji Wahid Hasyim; 2 alim ulama: para -- ikut terjun ke kancah peperangan sewaktu melawan Belanda; 3 sebutan bagi guru ilmu gaib (dukun ds...
malim 1 orang alim; ulama; guru agama Islam; 2 pemimpin; petunjuk jalan; 3 pawang; mualim
mualim (orang) ahli dalam agama Islam; guru agama Islam
wali 1 orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa; 2 pengasuh pengantin perempu...
AGAMA Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha
AGUS ... Salim (Pahlawan Nasional, aktivis kemerdekaan, politisi, pemimpin Islam Minang)
AHIMSA Ajaran agama Hindu dan Buddha untuk tidak menyakiti makhluk apa pun
Akaid Kepercayaan agama yang telah pasti dan tidak boleh dipersoalkan lagi
ALKITAB Kitab suci agama Kristen
AMPEL Sunan ... (salah seorang wali di antara Walisongo yang menyebarkan ajaran Islam di pulau Jawa)
ANUT Memeluk agama
ANUT Mengikuti, memeluk (agama)
ahli 1 a andal, bernas, cakap, campin, hebat, jago, jauhari, jempolan, kawakan, kompeten, lihai, mahir, mampu, mumpuni, pandai, terampil, ulung, unggul; 2...
pengajar dosen, guru, instruktur, mentor, pelatih, pembimbing, pendidik, pengasuh, pensyarah, penyuluh, tentor, tutor; ant pelajar
anutan 1 acuan, contoh, figur, ikutan, jejak (ki), panutan, patron, pelajaran, teladan, turutan; 2 agama, ajaran, aliran, kepercayaan, keyakinan, pegangan
pengasuh abdi, ayah, babu, dosen, guru, hamba, inang, jongos, pamong, pelatih, pembimbing, pemelihara, pemimpin, penanggung jawab, pendidik, pengajar, pengamp...
pembimbing 1 dosen, guru besar, guru, instruktur, kepala, ketua, mentor, pelatih, pelopor, pemandu, pembina, pemimpin, penasihat, penatar, pendidik, pengajar, p...
dasar..., peraturan, pijakan, pilar, prinsip, rukun, saka guru, syarat, tonggak, tumpuan, ukuran, undang-undang; 5 akar, induk (ki), kausa, pangkal, pokok; ...
pendidik dosen, guru, instruktur, pamong, pelatih, pembimbing, pemimpin, pengajar, pengasuh, penuntun, penyelenggara, penyuluh, tutor, ustaz, ustazah, wali; ant murid
din agama, kepercayaan, keyakinan, religi
abai 1 tidak dihiraukan (tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh; tidak diindahkan dsb); 2 lalai: anak-anak tidak boleh -- thd nasihat orang tua dan guru;
mengabaikan 1 memandang rendah (hina, mudah); jangan ~ kemampuan musuh; 2 tidak mengindahkan (perintah, nasihat): ~ perintah agama; 3 melalaikan (kewajiban, tuga...
abangan golongan masyarakat yang menganut agama Islam, tetapi tidak melaksanakan ajaran secara keseluruhan
mengabdikan mengabdikan diri sebagai abdi dengan bekerja sungguh-sungguh: kami siap ~ diri sebagai guru di pedesaan;
mengabsen memanggil atau menyebutkan satu persatu nama orang dari daftar nama untuk mengetahui yang hadir dan yang tidak hadir: Ibu guru selalu ~ muridmuridnya
absolut 1 mutlak; tak terbatas: seorang raja yang berkuasa secara --; 2 sepenuhnya; tanpa reserve: kepatuhan -- kpd suatu agama (ideologi dsb); 3 tanpa syara...
ad interim untuk sementara waktu (tt penggantian tugas, jabatan, dsb: Menteri Agama --
adaptasi penyesuaian diri dengan lingkungan, pekerjaan, dsb: para guru harus melakukan -- sebelum mengadakan kemah di tempat itu;
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf

Copyright ©2017-2018 Kunci TTS

Kl1k (x) untuk menutup