Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 25 jawaban utk pertanyaan TTS dari permulaan latin. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, harian Media Indonesia, Pikiran Rakyat, Suara Pembaruan, dll. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B untuk Jawab.


Kunci jawaban TTS Dari Permulaan Latin

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
Abinitio Dari permulaan (Latin)
Abinitio Dari permulaan (Latin)
Alfa Yang pertama; permulaan
Ann Tahun (Latin)
Anno Dalam tahun (Latin)
Anno Tahun (Latin)
Argentina Negara Amerika Latin yang beribu kota Buenos Aires
Asal Pangkal permulaan
Aura Perasaan subjektif yang mendahului dan menandai permulaan suatu serangan paroksismal, seperti pada serangan epilepsi
pengakhiran pemutusan, penamatan, penghentian, penutupan, penyetopan, penyudahan; ant permulaan
asal akar, awal, dasar, hulu, ibu, mata, mula, pangkal, permulaan, pokok, punca, pusat, sebab, sumber, umbi, usul; -- mula akar, induk (ki), kausa, muasal...
awal 1 asal, dahulu, depan, introduksi, mula, pembukaan, permulaan, prelude, prolog, start; 2 akar, induk (ki), kausa, pangkal, pokok, sebab; 3 dini, pagi buta, pagi-pagi; ant akhir
pembukaan 1 awal, introduksi, mukadimah, permulaan, prakata, preambul, prelude, prolog; 2 inaugurasi, peresmian; 3 penebangan, penebasan, penerokaan, perintisan; ant penutupan
pendahuluan alas kata, haluan kata, introduksi, kata pengantar, mukadimah, pembukaan, pengantar kata, pengenalan, permulaan, pimpinan, prakata, prawacana, prolog; ant penutup
dasar..., jalan, lambar, latar, lunas, motif, pangkal, pegangan, pembawaan, pendapat, perangai, permulaan, pribadi, punca, rancangan, sendi, sudut, tapak, ter...
depan ambang, dada, front, hadapan, muka, pendahuluan, permulaan, ant belakang
fondasi 1 alas, asas, basis, dasar, fundamen, landasan, pilar, rukun, sendi; 2 permulaan, pokok, pangkal
abc 1 abjad Latin: tidak tahu --, tidak tahu membaca huruf Latin; 2 ki halhal pokok yang paling pertama harus diketahui dari suatu keadaan atau perkara: belum tahu -- kehidupan
abece abc (alfabet Latin)
adalah 1 ada (dipakai pd permulaan cerita): ~ seorang saudagar yang amat kaya; 2 ialah: berita itu ~ gosip jempol belaka;
adagium pepatah; peribahasa: sebuah -- Latin berbunyi "Ubi societas ibi justicia", artinya di mana ada masyarakat dan kehidupan di sana ada hukum (keadilan)
alif...lang dari esa, mengaji dari --, pb mengerjakan sesuatu hendaknya dari permulaan (menurut aturan); tegak sebagai --, ki tegak lurus; tidak tahu di --, ...
asal 1 yang mula-mula sekali; yang semula; permulaan: batas-batasnya yang -- sudah tidak diketahui lagi; 2 keadaan (tempat, wujud, rupa, dsb) yang semula;...
aurora 1 cahaya yang muncul di langit pd malam hari, terutama di kutub; 2 awal; permulaan; 3 fajar; -- australis cahaya yang kadang-kadang tampak di malam h...
awal 1 mula-mula (sekali); mula; pertama: dari -- hingga akhir; 2 permulaan; yang mula-mula: -- tahun ini; pd -- abad kesepuluh; 3 jauh sebelum waktu yang ditentukan: -- amat engkau datang;
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf

Copyright ©2017-2018 Kunci TTS

Kl1k (x) untuk menutup