Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 25 jawaban utk pertanyaan TTS bangsa yang dianggap menurunkan bangsa eropa. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B

Kunci jawaban TTS Bangsa Yang Dianggap Menurunkan Bangsa Eropa

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
ARYA Bangsa yang dianggap menurunkan bangsa Eropa
ARIA Bangsa yang dianggap menurunkan bangsa Eropa
NASION Bangsa
KELT Salah satu kelompok bangsa eropa
VISIGOTH Salah satu kelompok bangsa eropa
BARAT Orang, bangsa, negara Eropa dan Amerika
GOSPEL Salah satu slogan imperialisme bangsa Eropa
YUNANI Negeri dan bangsa di Eropa Selatan
PORTUGIS Bangsa Eropa pertama yang mencapai Kepulauan Nusantara
SINYO Jejaka ( bangsa Eropa atau peranakan Eropa)
KUCING Hewan yang dianggap suci oleh bangsa Mesir Kuno
MEMBUDAYA Menjadi kebudayaan atau menjadi kebiasaan yang dianggap wajar; mendarah daging: hal itu sudah -- bagi bangsa Indonesia
KESOPANAN ...ng baik; tata krama: perbuatan itu dapat dianggap melanggar ~ orang Timur; 2 keadaban; peradaban: bangsa-bangsa di dunia kesusilaan: jangan tinggalkan...
DOSA ...atan itu dapat dianggap sebagai -- besar thd nusa bangsa; -- asal Kat dosa yang turun temurun dari Adam dan Hawa; ...
KEPRIBADIAN ...sus seseorang serta hubungannya dengan orang lain di lingkungannya ~ bangsa ciri-ciri watak yang menonjol pd banyak warga suatu kesatuan nasional; kep...
ABAD ...masa kegemilangan dan kejayaan yang dialami suatu bangsa atau negara dalam sejarahnya; -- pertengahan zaman dalam sejarah Eropa antara zaman purbakala...
BELANDA ...rbatasan dengan Belgia dan Jerman Barat; Nederland; 2 orang atau bangsa yang mendiami Nederland; seperti -- minta tanah, pb perihal orang yang tamak, ...
BANGSA ...s kelamin; rusak - oleh laku, pb biarpun orang berbangsa tinggi, tetapi kalau berkelakuan buruk; keturunannya yang tinggi itu tidak akan dihargai oran...
TIMUR ...; asal matahari terbit: matahari terbit di sebelah --; 2 orang, bangsa, benua di bagian timur dunia; khususnya di benua Asia: filsafat dan kebudayaan ...
RAJA ...yang diperoleh sebagai warisan); orang yang mengepalai dan memerintah suatu bangsa dan negara; 2 sultan; kepala daerah istirnewa; kepala suku; 3 sebut...
SUMPAH ...ayam sumpah dengan menyembelih ayam (sebagai adat bangsa Cina); -- satir sumpah setia; -- setia sumpah akan menyatakan tetap setia; ...
ORANG ...a, kapita, kepala, karakter, manusia, oknum, persona, pribadi, sosok, umat, wong (cak); 2 bangsa, bani, anak buah, pengikut; -- asing ekspatriat, mend...
KULIT ...it kuning, hitam, sawo matang, dsb (tt orang atau bangsa); -- besi serpih-serpih kecil yang rnemijar berupa bunga api; oksida besi (Fe3O4); -- buatan ...
ALAT ...ralat oleh pihak lain untuk menghianati golongan, bangsa, atau negara sendiri; -- negara golongan warga negara yang bertugas menjalankan kekuasaan neg...
TANAH ...ekali; 2 keadaan bumi di suatu tempat; 3 permukaan bumi yang diberi batas; 4 daratan; 5 permukaan bumi yang terbatas yang ditempati suatu bangsa yang ...
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf
Kl1k (x) untuk menutup

Download games TTS 2021 terbaru di Play Store. Masih segar, baru rilis dengan soal terbaru!

Aplikasi Android Kunci TTS download di Play Store