Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 18 jawaban utk pertanyaan TTS tuntutan yang di berikan kepada hakim. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, harian Media Indonesia, Pikiran Rakyat, Suara Pembaruan, dll. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B untuk Jawab.


Kunci jawaban TTS Tuntutan Yang Di Berikan Kepada Hakim

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
Perkara Tuntutan Yang Diajukan Kepada Hakim
DAKWA Tuntutan yang diajukan kepada hakim
DAKWA Pengaduan atau tuntutan yang diajukan kepada hakim
INGKAR Hak orang yang diadili untuk mengajukan keberatan disertai alasan kepada hakim
Asmara Perasaan senang kepada lain jenis; cinta
Kanda Kata sapaan hormat kepada kakak
Ki Kata sapaan kepada guru yang menjadi anutan (Jawa)
Amir Kata sapaan kepada anak raja
Roya Penghapusan pengikatan suatu agunan berupa tanah sehingga hak kepemilikan kembali kepada pemilik aslinya
Sidang Ada hakim
Promo Belanja Produk Metrox dan Dapatkan Cashbackmu!
pengadil hakim, orang tengah, pelerai, pemisah, pemutus, pendamai, penerai, pengantara, penimbang, telangkai, wasit;
aduan 1 kompetisi, kontes, perlagaan, perlawanan, perlombaan, persabungan, persaingan, pertandingan, pertarungan, sabungan; 2 komplain (cak), tuntutan, laporan, pengaduan;
akad...n, komitmen, kontrak, pakta, perikatan, perjanjian, permufakatan, persetujuan, syarat, traktat, tuntutan; -- nikah ijab kabul, pemberkatan, pernikahan...
akan 1 bakal, hendak, mau; 2 atas, bagi, buat, kepada, pada, untuk; 3 berkenaan, mengenai, perihal, sama, tentang, terhadap; 4 sama, tentu;
berdakwa kl berperkara; sedang dalam perkara; menyampaikan tuduhan (mengajukan tuntutan) kpd hakim;
mendiktekan...nis yang di dalamnya hakim memberikan jawaban thd tuntutan pendakwa ...
sesuai...tidak bertentangan: keputusan hakim itu -- dengan tuntutan jaksa; 10 cocok; kena benar: bermacammacam obat yang diminumnya tidak ada yang --; 11 baik ...
adil...pembagian hasil ini baru - -; 2 sepatunya; tidak sewenang-wenang: mengemukakan tuntutan yang --; masyarakat yang --; masyarakat yang seluruh warganya ...
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf

Copyright ©2017-2019 Kunci TTS

Ikuti kami facebook kuncitts

Kl1k (x) untuk menutup
Selamat datang di kuncitts.com