Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 25 jawaban utk pertanyaan TTS tidak tentu kadang kala kadang kadang. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B
Kunci jawaban TTS Tidak Tentu Kadang Kala Kadang Kadang

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
ADAKALA Sesekali, kadang-kadang
SPORADIS Tidak tentu; kadang kala; kadang-kadang
KALA Kadang-kadang, sekali-kali
BERKALA Berulang-ulang pd waktu yang tentu dan beraturan; ajek terkadang-kadang
KADANG, KADANG-KADANG Adakalanya, kadang kala, sekali-sekali, sekali waktu, sering-sering, sesekali, sporadis, terkadang
ADAKALA, ADAKALANYA Kadang kala, kadang- kadang, saat-saat, sekali-sekali, sesekali, terkadang, sewaktu-waktu, sporadis, suka-suka
SEKALI-KALI 1 sama sekali; 2 adakalanya, kadang-kadang, kadang kala, sesekali, sewaktu-waktu, terkadang
TEMPO-TEMPO Ada kalanya, kadang-kadang, kadang kala, sekali-sekali, sekali waktu, sering-sering, sesekali, sewaktu-waktu, sporadis, terkadang
SERING 1 acap, kerap; 2 ada kalanya, kadang- kadang, kadang kala, sekali-sekali, sekali waktu, sesekali, sewaktu-waktu, suka-suka, tempo-tempo, terkadang;
SUKA-SUKA Cak 1 semau, terserah; 2 ada kalanya, kadang-kadang, kadang kala, sekali-sekali, sekali waktu, sering-sering, sesekali, sewaktu-waktu, sporadis, terkadang;
PENCIL, MEMENCIL ...cilan hal terpencil (terasing, tersendiri): ~ ini tentu menimbulkan keterbelakangan ...
SIFAT 1 rupa dan keadaan yang tampak pd suatu benda; tanda lahiriah: kalau menilik --nya, tentulah ini sejenis serangga; tidak tentu --nya, kadang-kadang b...
ADMIN Kadang disebut Mimin
SORGA Kadang disebut kayangan
SUSU Kadang suka ditambahkan ke kopi
ABA Ayah; bapak; (kadang-kadang juga berarti) kakek
SABUN Yang kadang membuat mata perih saat mandi
TUMA Kutu yang kadang-kadang ada di kepala kita
BAHAR Laut (kadang-kadang berarti: sungai besar, danau kecil)
AMBIGU Bermakna lebih dari satu (sehingga kadang-kadang menimbulkan keraguan)
PAMER ... harta (yang kadang-kadang orang lakukan di Instagram)
PAPAN Kayu lebar dan tipis, kadang digunakan untuk menulis
MELITOKSIN Kim zat racun, yang kadang terdapat dalam madu
BANJIR Berair banyak dan deras, kadang-kadang meluap (tentang kali dsb)
RIMBAS Patil untuk menarah kayu (kadang-kadang untuk menyiangi tanaman dsb);
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf