Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 25 jawaban utk pertanyaan TTS tidak boleh diketahui siapa siapa. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B
Kunci jawaban TTS Tidak Boleh Diketahui Siapa Siapa

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
RAHASIA Sstt ... Jangan Bilang Siapa Siapa Ya
PRIVATE ... number (tidak diketahui siapa yang menelpon)
MENDENDAM Menaruh dendam kpd: kita tidak boleh ~ siapa pun;
flimty
UMUM Diperuntukkan Bagi Siapa Saja
OPEN ... trip (istilah kekinian untuk paket liburan yang terbuka untuk umum, siapa saja boleh ikut)
JANGAN-JANGAN Agaknya, barangkali, bisa jadi, boleh jadi, kalau-kalau, kelihatannya, kiranya, mungkin, rupa-rupanya, salah-salah, sekiranya, siapa tahu, takuttakut, tampaknya;
BARANGKALI Agaknya, bisa jadi, boleh jadi, jangan-jangan, kalau-kalau, kali (cak), kira-kira, mana tahu, mentak, mudahmudahan, mungkin, siapa tahu, takuttakut
DIAJUK Diduga; dalam laut boleh ~, dalam hati siapa tahu, pb apa yang tersembunyi dalam hati seseorang tidak dapat kita ketahui; ajukan dugaan; terkaan;
MUNGKIN Boleh jadi
TAMPAKNYA Barangkali, bisa jadi, boleh jadi, kalau-kalau, kali (cak), kayanya (cak), kelihatannya, kemungkinan, mana tahu, mungkin, naga-naganya (cak), nampakn...
BISA Becus (cak), cakap, dapat, kuasa, larat, mampu, pandai, sanggup; -- jadi barangkali, boleh jadi, kali (cak), kelihatannya, mana tahu, mungkin, naganaganya, rupa-rupanya, siapa tahu, tampaknya;
ADANYA 1 keadaan; hal ada: ~ pertentangan paham itu menimbulkan kesukaran; 2 demikianlah keadaannya: sekalian kaum kelaurga selamat ~; 3 orangnya: mereka juga ~; sudah diketahui juga siapa ~;
JUA 1 tidak lain dari; hanya; saja: Tuhan -- yang dapat menolong kita; 2 juga; pun (dipakai untuk menekankan kata yang di depannya saja): siapa -- tidak boleh mengambil pundi-pundi itu
SIAPA-SIAPA 1 siapa orang-orang (yang): ~ yang dipang-gilnya; 2 siapa pun; siapa jua: ~ tidak boleh masuk, selain dia; 3 barang siapa: ~ yang tidak membawa surat...
SAJA ...ang dibelinya; 2 juga; pun (untuk menyatakan tidak tentu): aku tidak pilih-pilih tamu, siapa - boleh datang ke rumahku; 3 selalu; terusmenerus: anakku...
ALAH Kalah; tewas; tak diketahui siapa yang -- dan siapa yang menang; -- bisa karena (oleh), pb 1 segala kesukaran dsb takkan terasa lagi sesudah biasa; 2...
KULIAH ...ang subuh; -- umum cerarnah tt suatu masalah yang boleh dihadiri oleh siapa saja; ...
TUAH ...n ada pula yang celaka (tidak beruntung); -- ayam boleh dilihat, -- manusia siapa tahu, pb tidak ada orang yang dapat menentukan nasib seseorang; -- m...
BEBAS 1 lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu, dsb sehingga boleh bergerak berbicara, berbuat, dsb dengan leluasa): burung itu terbang -- di angkas...
WHO Siapa (Inggris)
SIA Siapa (Minang)
SENDIRI Tidak bersama siapa-siapa
KENAL Tahu namanya siapa
CEPAT Siapa ... dia dapat
SAPA Siapa (tak baku)
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf