Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 9 jawaban utk pertanyaan TTS tanah yang semula dibuka dan dikerjakan kemudian ditinggalkan sehingga ditumbuhi kembali oleh semak belukar dan pepohonan. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B
Kunci jawaban TTS Tanah Yang Semula Dibuka Dan Dikerjakan Kemudian Ditinggalkan Sehingga Ditumbuhi Kembali Oleh Semak Belukar Dan Pepohonan

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
DELAS Tanah yang semula dibuka dan dikerjakan, kemudian ditinggalkan sehingga ditumbuhi kembali oleh semak belukar dan pepohonan
BELUKAR Tumbuhan kayu-kayuan kecil dan rendah; tanah yang ditumbuhi kayu-kayuan kecil dan rendah; -- sudah menjadi rimba, pb kesalahan yang tidak dapat diper...
SISTEM ...ir tergenang segera lenyap dengan cara meresap ke tanah atau mengalir melalui saluran); sistem penyaliran: mereka tidak mempunyai peta geologi yang me...
HUTAN Tanah luas yang ditumbuhi pepohonan
TANAH ... di bawah --, ki gerakan gelap (rahasia); -- adat tanah milik yang diatur menurut hukum adat; -- air negeri tempat kelahiran; -- alitik tanah yang sil...
ROYA Penghapusan pengikatan suatu agunan berupa tanah sehingga hak kepemilikannya kembali kepada pemilik semula
BERSEMAK Ditumbuhi oleh semak; ada semaknya
LUMPUR 1 tanah yang lunak dan berair; tanah becek; luluk; 2 ki lembah kehinaan, kenistaan; beroleh -- di tempat yang kering, pb mendapat kesusahan yang tidk...
DAUR Peredaran masa atau tahun; -- aerob alami n Kim daur yang melibatkan terbentuknya dan hilangnya zat organik; dalam daur ini oksigen digunakan untuk m...
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf