Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 38 jawaban utk pertanyaan TTS surat edaran. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, harian Media Indonesia, Pikiran Rakyat, Suara Pembaruan, dll. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B untuk Jawab.


Kunci jawaban TTS Surat Edaran

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
Sirkuler Surat Edaran
mengelilingkan membawa berkeliling; mengedarkan: ketua RT ~ surat edaran kepada warganya;
prospektus surat edaran (selebaran) yang berisi pemberitahuan mengenai buku baru (aturan asuransi dsb)
risalah 1 yang dikirimkan (yaitu surat, utusan, dsb); 2 surat edaran (selebaran); 3 karangan ringkas mengenai suatu masalah dalam ilmu pengetahuan; -- rapat ...
sirkuler Adm surat edaran atau daftar yang dikirimkan kpd beberapa orang di beberapa tempat untuk menyampaikan pesan agar dapat diketahui ataupun dilaksanakan
RISALAH Surat edaran, selebaran
risalah brosur, majalah, surat berkala, surat edaran, surat siaran, warta
surat... 2 teks, tulisan; 3 kartu; -- bahari resi, tanda terima; -- berharga sekuritas; bilyet; efek; -- cerai surat talak; -- dinas surat jawatan; -- edaran ...
terbitan 1 cetakan, edisi, keluaran, lembaran, nomor; 2 buku, buletin, edaran, jurnal, karya, koran, majalah, surat kabar
mengelilingkan membawa berkeliling; mengedarkan: ketua RT ~ surat edaran kepada warganya;
prospektus surat edaran (selebaran) yang berisi pemberitahuan mengenai buku baru (aturan asuransi dsb)
risalah 1 yang dikirimkan (yaitu surat, utusan, dsb); 2 surat edaran (selebaran); 3 karangan ringkas mengenai suatu masalah dalam ilmu pengetahuan; -- rapat ...
sirkuler Adm surat edaran atau daftar yang dikirimkan kpd beberapa orang di beberapa tempat untuk menyampaikan pesan agar dapat diketahui ataupun dilaksanakan
surat... --nya; tahu di --, ki dapat membaca; -- angkatan surat pengangkatan; -- anonim surat buta; surat kaleng; -- bahari ark surat tanda terima; resi; -- b...
Adres Alamat surat
ADRES Alamat(surat)
AKHIRULKALAM Ungkapan yang dipakai untuk mengakhiri surat, uraian, pidato, dan sebagainya
Aksep Surat Pengakuan Berhutang
Aksep Surat pengakuan utang
Akta Jenis surat- surat berharga
Akta Surat Keterangan Resmi Yang Dibuat Oleh Notaris
Akta Surat tanda bukti berisi pernyataan
akta brevet, piagam, keterangan, sertifikat, sijil, surat
amplop 1 pembungkus surat, sampul surat; 2 beselan, ruba-ruba, uang pelicin, uang semir, uang sogok, uang suap, uang tempel
bilyet 1 surat berharga; 2 karcis, kartu
blangko 1 a kosong, polos; abstain; 2 n formulir, lembar isian, surat isian
brosur edaran, folder, katalog, pamflet, prospektus, sebaran, selebaran, sirkuler
catatan 1 goresan, notasi, tulisan; disposisi, kronik, memo, pemberitahuan, peringatan, pesan, surat; 2 daftar, lis; 3 notulen, rencana, risalah; 4 tambahan;
dokumen akta, arsip, inskripsi, kopi, manuskrip, pertinggal, piagam, sahifah, salinan, sertifikat, surat, tembusan, tindasan
edaran brosur, buletin, informasi, jurnal, koran, lembaran, majalah, maklumat, pamflet, pengumuman, risalah, sebaran, selebaran, surat kabar, tabloid, tebaran, undangan;
absah sah: surat keterangan ini dianggap tidak -- oleh pihak sekolah;
acara...): -- televisi dan radio setiap hari dimuat dalam surat kabar; 4 ark perkara; pemeriksaan dalam pengadilan: menyaksikan -- di mahkamah tinggi; 5 ark c...
ada 1 hadir; telah sedia: ia -- di sini dari tadi; 2 mempunyai: ia tidak -- uang; 3 benar; sungguh-sungguh (untuk menguatkan sebutan): ia -- menerima surat itu;
adinda sapaan yang bersifat hormat dan ramah thd adik atau yang dianggap adik, biasanya dipakai dalam surat-menyurat
adaries alamat (surat);
advertensi iklan dalam surat kabar (majalah dsb) antara lain untuk menawarkan barang
pengajuan proses, cara, perbuatan mengajukan; pengusulan: ~ surat izin mengadakan pertandingan sepak bola di kota itu sudah dilakukan jauh-jauh hari
akhirulkalam ungkapan yang dipakai untuk mengakhiri surat, uraian, atau pidato, dsb; kata penutup
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf

Copyright ©2017-2018 Kunci TTS

Kl1k (x) untuk menutup