Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 24 jawaban utk pertanyaan TTS suatu bentuk oemeruntahan tetapi rakyat tidak tahu apa apa. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, harian Media Indonesia, Pikiran Rakyat, Suara Pembaruan, dll. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B untuk Jawab.


Kunci jawaban TTS Suatu Bentuk Oemeruntahan Tetapi Rakyat Tidak Tahu Apa Apa

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
Acaram Cincin; Tanda Jadi; Tanda Bahwa Suatu Perjanjian Jual Beli Telah Dibuat
ADMIN Orang yang mengelola/mengendalikan suatu website, blog atau grup sosmed
Admitans Ukuran kemudahan arus bolak-balik untuk mengalir dalam suatu untai listrik
Afiks Bentuk Terikat Yang Dipakai Untuk Menurunkan Kata Imbuhan
AFILIASI Anggota, cabang, bentuk kerjasama 2 lembaga yang masing-masing berdiri sendiri
Agnostik Tidak Tahu Akan Tuhan
AHIMSA Ajaran agama Hindu dan Buddha untuk tidak menyakiti makhluk apa pun
AHLI Orang yang menguasai suatu bidang
seadanya ala kadarnya, apa adanya, sekadar, semampunya, seperlunya;
keadaan 1 bentuk, hal ihwal, kedudukan, kejadian, kondisi, laksana, letak, masa, perihal, peristiwa, posisi, raut, roman, sifat, stan, status,suasana, tanda,...
beradab 1 v beradat, berakhlak, berbahasa, berbudaya, berbudi, berkebudayaan, berkemajuan, bermoral, bersopan santun, bersusila, bertamadun, betertib; 2 a el...
mengadu 1 memperhadapkan, memperlagakan, memperlawankan, memperlombakan, mempertandingkan, mempertarungkan, mempertemukan, menyabung; 2 melanggarkan, melapor...
pengadu pelapor, pemberi tahu;
ajar asuh, belasah, beri tahu, bimbing, didik, gasak, hukum, jaga, latih, pelihara;
alih anjak, ganti, geser, pindah, tukar, ubah; -- aksara alih huruf, transliterasi; -- bentuk alterasi, konversi, metamorfosis, modifikasi, salin jirim, t...
beralih beranjak, berasak, berbelot, berganti, bergerak, bersulih, bergeser, berhijrah, beringsut, berkalih, berpaling, berpindah, bertukar, berubah, bidis, ...
abad...masan masa kegemilangan dan kejayaan yang dialami suatu bangsa atau negara dalam sejarahnya; -- pertengahan zaman dalam sejarah Eropa antara zaman pur...
abangan golongan masyarakat yang menganut agama Islam, tetapi tidak melaksanakan ajaran secara keseluruhan
abc 1 abjad Latin: tidak tahu --, tidak tahu membaca huruf Latin; 2 ki halhal pokok yang paling pertama harus diketahui dari suatu keadaan atau perkara: belum tahu -- kehidupan
aberasi 1 Fis cacat bayangan yang dihasilkan oleh alat optik yang dapat dilihat dalam bentuk gambar atau warna; 2 penyimpangan dari yang normal; 3 Bio mutasi...
absolut...a secara --; 2 sepenuhnya; tanpa reserve: kepatuhan -- kpd suatu agama (ideologi dsb); 3 tanpa syarat: penyerahan -- tentara kolonial nyata; tidak dap...
absolutisme bentuk pemerintahan tanpa undang-undang dasar; bentuk pemerintahan dengan semua kekuasaan terletak di tangan penguasa (raja, kaisar, diktator, dsb)
abstrak tidak berwujud, tidak berupa, dan tidak dapat diraba; tidak dapat dilihat atau tidak dapat dirasa dengan indaria, tetapi hanya dalam pikiran; nisbi; ...
abstraksionisme teori dan prinsip seni abstrak, yaitu gaya pd kesenian modern yang rancangan dan bentuk seninya tidak mewakili orang atau sesuatu yang dapat dikenal
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf

Copyright ©2017-2018 Kunci TTS

Kl1k (x) untuk menutup