Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 24 jawaban utk pertanyaan TTS sepeda itu sudah menua dan harus di buang berapa huruf u pada kata tersebut. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, harian Media Indonesia, Pikiran Rakyat, Suara Pembaruan, dll. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B untuk Jawab.


Kunci jawaban TTS Sepeda Itu Sudah Menua Dan Harus Di Buang Berapa Huruf U Pada Kata Tersebut

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
1 Buku Itu Lupus Dari Rumah Bunga Berapa Huruf U Pada Kata Itu
1209 Saya Mempunyai 210 Kelereng Kelereng Saya Hilang 1 Tinggal Berapa Kelereng Saya
1999 Saya punya 1000 pisang,satunya hilang berapa sisa pisang saya
ALAMI Cantik ... (cantik yang sudah dari sananya, tanpa perlu make up pun sudah cantik)
ALMARHUM Sebutan untuk orang yang sudah meninggal
Ampar Padi yang sudah menguning (Gayo)
ANAK Yang harus menghormati orang tuanya
ANGIN Buang ... (kentut, bau)
absah 1 a asli, autentik, benar, berlaku, betul, halal, legal, sah, sahih, sempurna, lulus, makbul, pasti; 2 n isbat, penetapan, penyungguhan; 3 adv jadi, ...
berakhir 1 beres, berhenti, finis, gentas, habis, khatam, kiamat, putus, rampung, selesai, stop, sudah, tamat, tuntas, usai; 2 berakibat, bercerai, berhujung,...
apkir cak buang, tolak, tampik;
bangbung buang, kuangwung, kumbang ke-lapa
banting ayun, buang, campak, goncang, hempas, kebas, lempar, lepas;
sebenarnya aktual, faktual, kenyataannya, memang, otentik, pada hakikatnya, padahal, real, sahaja, sawab, sebetulnya, sedianya, semestinya, senyatanya, sepatutn...
berak cak 1 v beol (cak), buang air besar, buang hajat, buang-buang air, diare, disentri, eek (cak), ke belakang, kincit, menceret, mencirit, murus; 2 n ci...
betapa alangkah, bagaimana pun, bagaimana, bagaimanapun juga, berapa, buatan, bukan main, bukan, lebih-lebih, meski, sungguh;
abad 1 masa seratus tahun: umurnya sudah setengah --; 2 jangka waktu yang lamanya seratus tahun: -- ke-20 dimulai dari tahun 1901 sampai tahun 2000; 3 zam...
abang 1 kakak laki-laki; saudara tua laki-laki: --nya dua tahun lebih tua; 2 panggilan kpd orang laki-laki yang lebih tua atau tidak dikenal: tahukah -- ja...
abc 1 abjad Latin: tidak tahu --, tidak tahu membaca huruf Latin; 2 ki halhal pokok yang paling pertama harus diketahui dari suatu keadaan atau perkara: belum tahu -- kehidupan
pengabsahan pengesahan: hari ini sudah diadakan ~ resmi tt persetujuan itu
absen tidak hadir; tidak masuk (sekolah, kerja, dsb): dalam minggu ini dia sudah 2 kali --;
abu 1 sisa yang tinggal setelah suatu barang mengalami pembakaran lengkap: -- rokok; 2 debu: seragamnya kotor oleh --; berdiang di -- dingin, pb tidak me...
mengabur membuang-buang; memboroskan; menghambur-hamburkan (uang);
adanya 1 keadaan; hal ada: ~ pertentangan paham itu menimbulkan kesukaran; 2 demikianlah keadaannya: sekalian kaum kelaurga selamat ~; 3 orangnya: mereka juga ~; sudah diketahui juga siapa ~;
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf

Copyright ©2017-2018 Kunci TTS

Kl1k (x) untuk menutup