Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 25 jawaban utk pertanyaan TTS sepadan. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B
Kunci jawaban TTS Sepadan

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
SEIMBANG Sepadan
PANTAS Sepadan
SELARAS Serasi, sesuai, sepadan
flimty
EKUIVALEN Seharga, sebanding, sepadan
SETARA Sepadan, seimbang
SAMA Sepadan, seimbang, sebanding, setara
SETIMPAL Sebanding, sepadan
SERASI Selaras, sepadan, cocok
SURUP Patut; layak; sepadan
BERPATUTAN Selaras, sepadan, sesuai
SEKUFU Ekuivalen, sama, sepadan, setara
SERESAM Sesuai, setuju, secocok, serasi, sepadan
SETAKAR Proporsional, seimbang, sepadan, sesuai, setimpal
PADAN 1 n padanan; 2 a sepadan;
SEUKUR Ekuivalen, sebanding, sederajat, seimbang, sepadan, setimpal
SEKADAR Sesuai atau seimbang dengan kadarnya, sepadan, seadanya
PADANAN Keadaan seimbang (sebanding, senilai, seharga, sederajat, sepadan, dan searti)
BERUNTUTAN Bersesuaian, bertepatan, selaras, sepadan, setara, setimbal, sewajar
SETOLOK Sebanding, seimbang, sepadan, separas, setara, setimbal, setimbang, setimpal
EKUILIBRIUM Keadaan mantap karena kekuatan yang berlawanan, setimbang, atau sepadan
PROPORSIONAL Harmonis, memadai, sama, sebanding, seimbang, sepadan, setakar, setara, simetris
SETIMBAL Sebabat, sebanding, seimbang, sepadan, separas, setara, setimbang, setimpal, setolok;
BERTIMBAL Berbanding, berimbang, bertara, bertimbang, sebanding, seimbang, sepadan, sesuai, setara, setimpal;
SETINGKAT Ekuivalen, sebanding, sederajat, seimbang, sekelas, sepadan, separas, setara, setimbang, setimpal
SEKELAS Sebanding, sederajat, seimbang, sejajar, selevel (cak), sepadan, separas, setara, setimbang, setingkat
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf