Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 25 jawaban utk pertanyaan TTS senam zaman jepang. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, harian Media Indonesia, Pikiran Rakyat, Suara Pembaruan, dll. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B untuk Jawab.


Kunci jawaban TTS Senam Zaman Jepang

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
taiso gerak badan (pd zaman Jepang); senam
Abe Nama belakang Perdana Menteri Jepang
Abus Mata uang timah terkecil pada zaman dahulu
ADIPATI Gelar bupati (sebelum zaman kemerdekaan)
ADIPATI Gelar bupati sebelum zaman kemerdekaan
AEROBIK Nama jenis senam
AFAID Anime Festival Asia Indonesia (event favorit para peminat pop culture Jepang berkumpul)
AGE Zaman (bahasa Inggris)
Ago Teluk di Prefektur Mie, Jepang, yang menjadi obyek wisata
abad era, kala, kurun, masa, periode, sepuluh dasawarsa, sepuluh dekade, seratus tahun, zaman;
berabad-abad beratus-ratus tahun, berkurun-kurun, bertahun-tahun, berzaman- zaman
akhir belakang, final, kemunca, simpulan, kesudahan, konklusi, penghabisan, penghujung, penjuru, penutup, pucuk, puncak, rampung, selesai, simpulan, tamat,...
antik 1 arkais, bahari, klasik, kuno, lama, tua; 2 cak khas, unik; 3 baheula, ketinggalan zaman, lapuk, primitif, usang; ant modern
baka abadi, abid, baki, daim, kekal, langgeng, lestari, menetap, permanen, selamanya, sepanjang zaman ant fana
dahulu awal, berlalu, di depan, di muka, dulu, lalu, lampau, lepas, lewat, mulamula, purba, silam, sudah-sudah, tempo hari, waktu lalu; ant sekarang -- kala purbakala, zaman baheula, zaman bahari;
era abad, daur, kala, kurun, masa, periode, waktu, zaman
gimnastik senam, kebugaran
aba-aba kata-kata perintah atau komando, seperti dalam baris-berbaris, senam, atau menyanyi bersama, misal siap!, kiri! kanan!, satu! dua!, maju jalan!
abad 1 masa seratus tahun: umurnya sudah setengah --; 2 jangka waktu yang lamanya seratus tahun: -- ke-20 dimulai dari tahun 1901 sampai tahun 2000; 3 zam...
abus 1 mata uang timah zaman dahulu yang terkecil, harganya sepersepuluh dui; 2 ki tidak berharga; sedikit sekali
adipati 1 raja; kepala daerah yang luas; 2 gelar bupati (sebelum zaman kemerdekaan)
aerobika senam secara teratur di udara terbuka untuk menjaga kesehatan
perairan 1 laut yang termasuk kawasan suatu negara: banyak nelayan Jepang menangkap ikan di ~ Indonesia; 2 urusan persediaan air; ~ teritorial 1 Geo perairan ...
mempelajari 1 belajar sesuatu secara mendalam: ~ senam yoga; 2 mengkaji sesuatu dengan teliti; menelaah; meneliti; menyelidiki: pak guru ~ proposal OSIS;
pelajaran 1 segala sesuatu yang dipelajari atau yang diajarkan; bahan yang dipelajari: bahan ~ bahasa Jepang; 2 latihan (untuk memperoleh keterampilan): ~ membatik;
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf

Copyright ©2017-2018 Kunci TTS

Kl1k (x) untuk menutup