Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 24 jawaban utk pertanyaan TTS sebutan untyk bangsawan di jawa. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, harian Media Indonesia, Pikiran Rakyat, Suara Pembaruan, dll. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B untuk Jawab.


Kunci jawaban TTS Sebutan Untyk Bangsawan Di Jawa

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
ABAH Ayah, sebutan orang sunda
Aban Sebutan bagi duda dalam masyarakat Dayak Kayan
ABANG Sebutan untuk kakak laki-laki
ABOI Sebutan bagi pembesar orang Cina
AG Tanda kendaraan bermotor Kediri, Jawa Timur
Aga Gelar bangsawan di Turki
Aga Gelar Bangsawan Turki / Pakistan; Penduduk Asli Bali; Angkuh; Sombong
Agus Sebutan atau panggilan untuk anak laki laki
adiwangsa aristokrat, bangsawan, darah biru, menak, ningrat, priyayi
anak 1 anak cucu, ananda, anggota, arek, awing, bani, bayi, bocah, buah hati, budak, bujang, bumiputra, buyung, darah daging, entong, ibnu, kanak-kanak, k...
aristrokat adiwangsa, bangsawan, darah biru, menak, ningrat, permasan, priayi
asam kecut, masam; -- garam ki liku-liku kehidupan, pengalaman, suka duka, suka duka kehidupan; -- jawa tamar hindi, tamarinda
badak rino, warak; -- gajah badak jawa, badak sumbu; -- tampung babi alu, babi gajah, babi murai, cipan, kuda air, tapir, tenuk
berbangsa aristokrat, bangsawan, menak, ningrat, priayi;
bunyi 1 bahana, suara, vokal; 2 nada, lafaz, laras, pengucapan, sebutan, tala; 3 diktum, isi, kandungan, maksud;
cap... emblem, lambang, simbol, tanda pengenal; 5 ciri, sebutan, stigma; ...
aboi 1 sebutan pembesar orang Cina; 2 kepala kampung orang Cina pd sebuah luak (misal di Kalimantan Barat)
ada 1 hadir; telah sedia: ia -- di sini dari tadi; 2 mempunyai: ia tidak -- uang; 3 benar; sungguh-sungguh (untuk menguatkan sebutan): ia -- menerima surat itu;
beradik 1 memanggil orang dengan sebutan adik; 2 mempunyai adik;
aga gelar bangsawan di Turki, yang juga dipergunakan di India: -- Khan
agus 1 sebutan atau panggilan untuk anak laki-laki; 2 kl bagus; elok; mulia
aja sebutan putri bangsawan (Deli)
ajeng gelar bagi orang bangsawan Jawa
almamater sebutan untuk perguruan tinggi atau akademi (tempat seorang mahasiswa pernah belajar sampai selesai)
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf

Copyright ©2017-2018 Kunci TTS

Kl1k (x) untuk menutup