Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 30 jawaban utk pertanyaan TTS sebab dari segala sebab. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, harian Media Indonesia, Pikiran Rakyat, Suara Pembaruan, dll. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B untuk Jawab.


Kunci jawaban TTS Sebab Dari Segala Sebab

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
MUSABAB Sebab dari segala sebab
akar...gai alat penguat dan pengisap air dan zat makanan: pohon ini --nya dibuat obat; 2 ki asal mula; pokok pangkal; yang menjadi sebab (sebabnya): -- segal...
apa-apa segala apa; apa jua pun; segala sesuatu; apa saja: tidak ada ~; mengapa pron 1 kena apa; apa sebab: ~ engkau tidak masuk sekolah kemarin?; 2 apa yang dikerjakan; berbuat apa: sedang ~ kamu?;
bahan...mengajar, memberi ceramah; 3 sesuatu yang menjadi sebab (pangkal) suatu sikap (perbuatan); 4 barang apa yang akan di-pakai untuk bukti (keterangan, al...
karma 1 segala perbuatan manusia ketika hidup di dunia; 2 hukum sebab dan akibat
musabab, sebab-musabab sebabnya segala sebab; sebab (yang asal); yang menyebabkan
ABDI ... dalem (orang yang mengabdikan dirinya kepada keraton dan raja dengan segala aturan yang ada)
Ajudan Perwira Yang Bertugas Mengurus Dan Membantu Segala Keperluan Presiden / Raja
AJUDAN Perwira yang bertugas mengurus dan membantu segala keperluan presiden/raja
AJUDAN Perwira yang diberi tugas mengurus segala keperluan raja atau presiden
AMANAH Segala sesuatu yang dititipkan/dipercayakan kepada orang lain
BAHARI Laut, segala sesuatu yang berhubungan dengan laut, kekayaan laut
CAUSE Sebab (bahasa Inggris)
CEDERA Salah satu sebab atlet tidak dapat bertanding
alasan argumen, argumentasi, asas, bukti, dalih, dalil, dasar, kausa, keterangan, kilah, latar belakang, pasal, pertimbangan, sebab, tanda;
apa, apa-apa barang apa, segala apa, segala sesuatu, segalanya, apa pun;
mengapa apa pasal, apa sebab, kenapa, kok (cak)
asal akar, awal, dasar, hulu, ibu, mata, mula, pangkal, permulaan, pokok, punca, pusat, sebab, sumber, umbi, usul; -- mula akar, induk (ki), kausa, muasal...
awal 1 asal, dahulu, depan, introduksi, mula, pembukaan, permulaan, prelude, prolog, start; 2 akar, induk (ki), kausa, pangkal, pokok, sebab; 3 dini, pagi buta, pagi-pagi; ant akhir
barang agak, kira-kira, kurang lebih, sekitar; -- apa apa saja, segala sesuatu;
benih... awal, cikal bakal, induk, kausa, pangkal, pokok, sebab tampang; 4 asal, keturunan, zuriat; ...
bibit...ader, kecambah, keturunan, punca, redih, semaian, tampang, tunas; 2 akar, asal mula, awal, induk, kausa, pangkal, pokok, sebab; 3 kadet, kandidat; 4 b...
abdi 1 orang yang menjadi milik orang lain dan terpaksa menjalankan segala perintah tuannya, mereka dapat diperjual belikan; 2 hamba; orang bawahan; 3 peg...
acara 1 hal yang akan dibicarakan (dalam rapat, perundingan, dsb); agenda: -- kongres akan disusun oleh panitia khusus; 2 hal atau pokok isi karangan: untu...
berada-ada ada sesuatu (sebab, maksud) yang tersembunyi: kalau tidak ~ masakan ia mau menanggung rugi;
mengadakan 1 menjadikan; menciptakan: Tuhan ~ laban dan daratan; 2 menyebabkan ada; menyediakan (uang, perlengkapan, tempat); mendirikan (perkumpulan): dapat ~ ...
keadaan 1 sifat; perihal (suatu benda): ~ ekonominya semakin baik; 2 suasana; situasi yang sedang berlaku: dapat menguasai ~, dapat menekan segala yang menimbulkan kerusuhan dsb;
adat 1 aturan (perbuatan dsb) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala: menurut -- daerah ini calon pengantin tak boleh bertemu sebelum ijab; 2...
peradilan segala sesuatu mengenai perkara pengadilan;
administrasi 1 segala usaha bersama untuk mendayagunakan semua sumber secara efektf dan efisien; 2 kegiatan-kegaitan yang berupa kerangka kerja dari kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh manajer; tata usaha
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf

Copyright ©2017-2018 Kunci TTS

Kl1k (x) untuk menutup