Download aplikasi game TTS Riang 2019 terbaru di Play Store     
Masih segar, baru rilis dengan soal terbaru!

Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 25 jawaban utk pertanyaan TTS rendah kedudukannya hina. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B


Kunci jawaban TTS Rendah Kedudukannya Hina

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
HINA Rendah kedudukannya (pangkatnya, martabatnya)
turun 1 bergerak ke arah bawah; bergerak ke tempat yang lebih rendah dp tempat semula: -- dari gunung; -- ke jurang; 2 bergerak (berjalan dsb) dari hulu (u...
Nista Tidak enak didengar; hina
CANDALA Rendah, hina, nista
asor rendah; hina; kalah
asfal hina; rendah; yang terendah
marhaen hina, jelata, murba, rakyat, rendah
mencapak mengabaikan; memandang rendah (hina, rendah); meremehkan;
keji 1 buruk, cabul, cacat, cela, cendala, ceroboh, hina, jelek, mesum, nista, rendah, terkutuk; 2 bengis, biadab, celaka, cemar, durjana, jahanam, jahat,...
cendala buruk, cabul, hina, keji, kotor, leceh, nista, rendah
leta hina; rendah (martabat); (ber)cela; (bet) cacat: hamba yang --;
lata asfal, buruk, daif, hina, kecil, kotor, laif, leceh, lemah, nista, remeh, rendah;
mencuaikan 1 mengabaikan; mengabaikan memandang rendah (hina, tidak berharga, dsb); 2 melalaikan; tidak mengindahkan
merendahkan mengurangkan, mengebawahkan, menjatuhkan, menurunkan, memperkecilkan, memandang hina, memandang rendah, mengejikan, mencela, menista, mencaci, memburukkan, mengatangatai;
DAIF Tidak berdaya, tidak berguna, tidak ada artinya, hina,
kroco ki cupet, hina, kecil, kerdil, picik
karunia 1 kasih; belas kasihan; 2 ark pemberian atau anugerah dari yang lebih tinggi kedudukannya kpd yang lebih rendah
mengecilkan 1 menjadikan kecil (sempit, memandang atau menganggap kecil (hina, rendah); meremehkan: kita tidak boleh ~ pendapat orang lain
engkau kata ganti orang kedua (dipakai untuk orang yang sama atau lebih rendah kedudukannya; dalam doa dipakai juga untuk Tuhan);
aib 1 a malu, borok, cacat, cela, cema, hina, rendah, salah; 2 kejelekan, kekeliruan, kekurangan, kenistaan, kesalahan, nista, noda, penghinaan, penyakit (ki), rendah, tewas;
kotor ... coreng-moreng, dekil, jorok, kumuh, ternoda; 2 asusila, buruk, cabul, cacat, carut, cemar, hina, jelek, lata, nista, rendah, tercela, vulgar; 3 bruto...
sepi 1 antap, hening, lengang, mati, nyenyat, ranah, senyap, sirep, sunyi, tenang; adem ayem; diam; 2 hambar, hampa, kosong; 3 encer; enteng; kecil; rendah; daif, hina, remeh, sepele;
menghina(kan) 1 merendahkan; memandang rendah (hina, tidak penting): ia memburukkan nama baik orang; menyakiti hati (seperti memaki-maki, menistakan): tulisannya dalam surat kabar itu dipandang ~ Bapak Wali Kota;
malu 1 a bera, janggal, jengah, kanyar, meleng, perasaan aib, perasaan hina, perasaan rendah diri, segan, segok, sipu, tersipu, wirang; 2 n aib, borok, nama buruk, noda; ant berani
penghinaan ...kan kepadanya betulbetul sangat keterlaluan; kehinaan sifat yang hina (rendah, buruk, aib, keji, dsb); ia telah jatuh ke lembah ~; sehina, -- semalu s...
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf
Kl1k (x) untuk menutup

Download aplikasi TTS Riang 2019 terbaru di Play Store. Masih segar, baru rilis dengan soal terbaru!

Aplikasi Android Kunci TTS download di Play Store