Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 21 jawaban utk pertanyaan TTS pernimpin mazhab penghulu. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B

Kunci jawaban TTS Pernimpin Mazhab Penghulu

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
IMAM Penghulu
SEKTE Mazhab
KADI Hakim, magistrat, penghulu
ORDE Mazhab, ordo, sekte
ORDO Mazhab, orde, sekte
NAIB Penghulu urusan agama Islam
ANDIKO Penghulu adat dalam adat Minangkabau
HAKIM Sebutan penghulu di agama islam
NAGARI Sekumpulan kampung dipimpin oleh seorang penghulu
PENGGAWA Hulubalang kadi, ketua kampung, penghulu, penasihat;
TAREKAT Aliran, mazhab, mistik, suluk, tarikat, tasawuf
DEMANG Bupati, kepala daerah, kepala distrik, lurah, penghulu, wedana
SAKSI Yang berkata "sah" saat ditanya penghulu saat akad nikah
SAH Bagaimana hadirin dan saksi ? Apakah ... ? (pertanyaan penghulu)
IDEOLOGI Adicita, ajaran, aliran, fikrah, filsafat, haluan, mazhab, paham, pandangan, pemikiran;
KETUA 1 amir, bos, kepala, koordinator, pelopor, pemandu, pemimpin, pengarah, penghulu, presiden, rais; 2 datuk, kamitua, pasak negeri, pengetua, sesepuh, ...
PEMBESAR Administrator, atasan, gubernur, jenderal, kepala negara, kepala negeri, kepala, ketua, majikan, menteri, negarawan, orang besar, orang penting, peja...
ALIRAN 1 arus, cucuran, deraian, gelombang, gerakan, imbasan, jalan, lelehan, pancaran, pancuran, peredaran, perputaran, rembesan, sirkulasi (udara); 2 adic...
AJARAN 1 advis, aliran, alitan, amanat, anjuran, anutan, fatwa, hukuman, ibarat, ideologi, ilham, keyakinan, masukan, mazhab, moral, paham, pandangan, pandu...
PAHAM 1 n pengertian; 2 n anggapan, asumsi, kesimpulan, opini, pendapat, pendirian, pikiran, simpulan, suara; 3 v bangun, engah, grahita, insaf, mafhum, ma...
DATUK 1 aki, bapak, embah, engkong, eyang, inyik, kakek, nenek, opa; 2 afrit, bajang, balung, begu, berhala, cik wa, gendembai, hantu, jin, makhluk halus, ...
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf
Kl1k (x) untuk menutup

Download games TTS 2021 terbaru di Play Store. Masih segar, baru rilis dengan soal terbaru!

Aplikasi Android Kunci TTS download di Play Store