Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 24 jawaban utk pertanyaan TTS perkumpulan org dng kepentingan sama. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B
Kunci jawaban TTS Perkumpulan Org Dng Kepentingan Sama

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
ASOSIASI Perkumpulan orang dengan kepentingan sama
IDENTIK Sama
DONATOR Org orang yang menaruh simpati thd suatu perkumpulan dan secara tetap memberikan sokongan berupa uang; penyokong tetap
flimty
BERSERIKAT 1 bersama-sama mengusahakan sesuatu; 2 bersatu merupakan perkumpulan (gabungan, ikatan, dsb); 3 bersekutu (dengan); berkawan (dengan): dalam Perang D...
PERSEKUTUAN ...seroan dagang; 3 aliansi, asosiasi, ikatan, koalisi, kongregasi, perkumpulan, perserikatan; 4 kerja sama, kolaborasi; intrik, kolusi, konspirasi, perk...
SERIKAT 1 perkumpulan (perhimpunan, gabungan, dsb); 2 persekutuan (dagang); perseroan; 3 sekutu; kawan (dalam perang dsb); -- buruh organisasi buruh; -- daga...
MENUNGGANG ...angi (punggung kuda dsb): ~ kuda; 2 ki menggunakan (gerakan, perkumpulan, dsb) untuk kepentingan sendiri: salah satu partai politik sempat ~ gerakan b...
FEDERASI 1 gabungan beberapa perhimpunan yang bekerja sama dan seakan-akan merupakan satu badan, tetapi setiap perhimpunan tetap berdiri sendiri; 2 gabungan b...
KLUB Perkumpulan
DIRI, BERDIRI ...i hormat; 4 telah diadakan; telah ada (tt negara, perkumpulan, dsb): bertumpu pada; berdasarkan: musola itu ~ atas sokongan masyarakat; ~ sama tinggi ...
KEDUDUKAN 1 tempat kediaman; 2 tempat pegawai (pengurus perkumpulan dsb) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya; 3 letak atau tempat suatu benda: ge...
BEKERJA 1 melakukan suatu pekerjaan (perbuatan): berbuat sesuatu: sebelum ia ~ di perkebunan, ia adalah seorang mandor bangunan; 2 mengadakan perayaan nikah ...
RAHASIA ...bunyi- sembunyi); tidak secara terangterangan (tt perkumpulan); -- alam keadaan alam yang belum diketahui orang; -- jabatan sesuatu yang tidak boleh d...
KERJA 1 kegiatan melakukan sesuatu; sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah; mata pencaharian; 3 perayaan yang berhubungan dengan perkawinan, khitanan,...
SINDIKAT 1 gabungan beberapa perusahaan dalam suatu bidang usaha; 2 perhimpunan beberapa orang bermodal untuk mendirikan perusahaan besar; 3 organisasi yang m...
KARTU ...as seseorang sebagai tanda keanggotaan dari suatu perkumpulan (perusahaan, dsb); -- besar kartu permainan judi model Barat (seperti dalam permainan re...
PIHAK 1 sisi (yang sebelah); bagian:- atas; - bawah, - kanan; - kiri; 2 arah; jurusan: satu dari dua golongan (partai, orang) yang bertentangan atau berlaw...
KEPALA ...k, dsb); 5 ki pemimpin; ketua (kantor, pekerjaan, perkumpulan, dsb); 6 ki otak (pikiran, akal, budi); 7 orang: tak tentu -- ekornya, pb tidak tentu uj...
SURAT ...ta surat atau kartu sebagai tanda menjadi anggota perkumpulan; -- tempelan poster; -- terbang ark surat buta; -- terbuka 1 surat yang dimuat dalam sur...
UNION Perkumpulan
ORGANISASI Perkumpulan
BARENG Bersama-sama
KONGSI Perkumpulan
IKATAN Perkumpulan
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf