Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 25 jawaban utk pertanyaan TTS perkumpulan mengadakan persekutuan. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B
Kunci jawaban TTS Perkumpulan Mengadakan Persekutuan

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
KLUB Bentuk perkumpulan
KONGSI Persekutuan dagang
SERIKAT Sekutu, perkumpulan, perhimpunan
flimty
KONGREGASI Jemaah, kelompok, perhimpunan, perkumpulan, persekutuan, perserikatan
BERKONGSI 1 mengadakan persekutuan dagang (dengan); 2 bersekutu; berkomplotan;
PERSERIKATAN Aliansi, asosiasi, bon, federasi, koalisi, liga, persekutuan, uni; gabungan, ikatan, jamiah, kongregasi, perhimpunan, perkumpulan, persatuan
PERHIMPUNAN Asosiasi, gabungan, ikatan, jemaah, klub, konferensi, majelis, muktamar, perjumpaan, perkumpulan, permusyawaratan, persatuan, persekutuan, perserikat...
ASOSIASI Persekutuan
PERIKATAN 1 habitat, koalisi, pergabungan, perhubungan, perkaitan, perkumpulan, persatuan, persekutuan, perserikatan, pertautan, syarikat; 2 akad, janji, komit...
GRUP 1 blok, klik, kubu; 2 agregasi, perkumpulan, persekutuan, perserikatan; 3 kartel, konglomerat, sindikat; 4 gerombolan (cak), golongan, kategori, kela...
PERSATUAN ...atan, kelompok, klub, kumpulan, liga, percampuran, perhimpunan, perkumpulan, permufakatan, perpaduan, persekutuan, persepakatan, perserikatan, pertaut...
IKATAN Perserikatan; perkumpulan
BADAN ...tut, jawatan kuasa, kelompok, komisi, komite, konsorsium, lembaga, majelis, organisasi, parlemen, perhimpunan, perkumpulan, persatuan, persekutuan, pe...
MENDIRIKAN 1 menegakkan, mencacakkan; 2 memasang, membangun, membentuk, membina, membuat, mengadakan, mengasaskan, menumbuhkan, menyelenggarakan, menyusun; 3 me...
MEMBENTUK Berkreasi, melatih, melengkungkan, membangun, membengkokkan, membimbing, membina, membuat, memformat, menakhlikkan, menata, mencetak, mencipta, menci...
BERIKAT ...yair, sanjak, dsb); 5 menggabungkan; ~ diri dalam perkumpulan; ~ hati menarik hati; menarik perhatian; ~ janji menguatkan perjanjian (permufakatan); m...
UNION Perkumpulan
ORGANISASI Perkumpulan
SELENGGARA Mengadakan acara
LIGA Persekutuan
UNI Persekutuan
PERSEMAKMURAN Persekutuan;
FIRMA Bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara 2 orang/lebih dengan memakai nama bersama
PERKONGSIAN Persekutuan, sindikasi
SINDIKASI Perkongsian, persekutuan
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf