Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 25 jawaban utk pertanyaan TTS perkataan perbuatan yang dapat mencelakakan diri sendiri. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B
Kunci jawaban TTS Perkataan Perbuatan Yang Dapat Mencelakakan Diri Sendiri

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
BUMERANG Perkataan, perbuatan yang dapat mencelakakan diri sendiri
MAKAN 1 memasukkan sesuatu (nasi dsb) ke dalam mulut, kemudian mengunyah dan menelannya: mereka -- makan pagi sebelum berangkat; 2 ki rezeki; mencari --; 3...
SENJATA ... makan tuan (sesuatu untuk mencelakakan orang lain, tetapi berbalik mengenai diri sendiri)
EGOSENTRIS Menjadikan diri sendiri sebagai titik pusat pemikiran, menilai segalanya dari sudut diri sendiri
MANTRA Perkataan atau ucapan yang dapat mendatangkan daya gaib (misal dapat menyembuhkan, mendatangkan celaka, dsb); -- kejahatan mantra perbuatan jahat; --...
IDENTIFIKASI 1 perbuatan menetapkan identitas seseorang benda dsb; 2 Psi perbuatan tidak sadar dengan membayangkan diri sendiri seperti orang lain yang mempunyai ...
BEDIL Senapan yang pd umumnya berlaras panjang (lebih panjang dari pistol) yang menggunakan peluru, meriam, senjata api; menghadapkan -- pulang, pb merugik...
EGOISME Tindakan untuk menguntungkan diri sendiri
BECERMIN 1 melihat muka atau diri sendiri dalam cermin (air dsb); 2 ada cerminnya; memakai cermin; 3 ki mengambil pelajaran (contoh, teladan) kpd; 4 ki memeri...
INTROSPEKSI Peninjauan atau koreksi terhadap diri sendiri, mawas diri
LATAH ...erti gaya hidup orang kota; -- mulut mengeluarkan perkataan atau seruan yang bukan-bukan (karena marah, terkejut, dsb); ...
DARI 1 kata depan yang menyatakan tempat permulaan (dalam ruang, waktu, deretan, dsb): mereka berangkat -- Jakarta menuju Bandung; pertandingan itu berlan...
HORMAT 1 menghargai (takzim, khidmat): sepatutnyalah kita menaruh - kpd orang tua kita; 2 perbuatan yang menandakan rasa khidmat atau takzim (seperti menyem...
TAHU ...opan; beradab; -- angin bertiup tahu ke mana arah perkataan (pikiran dsb) orang; tahu; -- balas mau membalas budi; -- beres tidak usah berpayah-payah ...
MENAHAN 1 menghentikan: kami tidak dapat ~ kuda yang sedang berlari cepat itu; 2 mencegah; menanggulangi: dibuatkan tanggul untuk ~ banjir; 3 tidak membiarka...
ORANG 1 manusia (dalam arti khusus); 2 manusia (ganti diri ketiga yang tidak tentu); 3 diri sendiri; manusianya sendiri; 4 kata penggolong untuk manusia; 5...
MULUT ... dari barang tempat masuknya sesuatu; 3 ki cakap; perkataan: banyak --, banyak cakap; berubah --, berubah katakatanya (pendapatnya); gula di dalam --,...
PUTUS ...mintas; memotong (tt jalan): mereka menyelang (tt perkataan orang): ia suka membatalkan; mengurungkan (tt janji, menyudahi; mengakhiri (tt sesuatu yan...
IKAN ...iba, pb a sangat pandai dan tajam dalam menangkap perkataan orang; b tindakan yang cepat dilakukan (untuk menghadapi sesuatu); bagai -- kena tuba, pb ...
ILMU ...engenai keterangan- keterangan tt arti dan maksud perkataan-perkataan yang terdapat di dalam kitab suci; -- bedah pengetahuan tt membedah (mengoperasi...
EGO Diri Sendiri
PRIBADI Diri Sendiri
AKU Diri sendiri
EGOIS Orang yang selalu mementingkan diri sendiri
AWAK Diri kita sendiri
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf