Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 25 jawaban untuk pertanyaan TTS perang antara kaum islam dan kaum adat. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di Kompas, Jawa Pos dll. Kami memiliki database lebih dari 156 ribu. Masukkan jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B
Kunci jawaban TTS Perang Antara Kaum Islam Dan Kaum Adat

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
PADRI Perang ... (perang antara umat Islam dan kaum adat (yang dibantu Belanda) di pesisir Sumatra Barat tahun 1821-1837
PERANG ...ua pasukan itu sudah terlibat dalam -; 3 v cak berperang: pergi-; - bermalaikat, sabung berjuara, pb Tuhanlah yang menentukan kalah menang: - asabat �...
TANAH 1 permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali; 2 keadaan bumi di suatu tempat; 3 permukaan bumi yang diberi batas; 4 daratan; 5 permukaan bu...
LABA ...upiah; 2 faedah; guna; manfaat: apa --nya kita berperang mulut ini?; -- tertinggal, harta lingkap, pb tidak beroleh laba sama sekali, bahkan modalnya ...
SUTAN Sapaan adat kepada kaum bangsawan (Minangkabau)
MUSLIM Kaum islam yang mengikuti ajaran nabi Muhammad SAW
AHLUSUNAH Kaum Islam yang mengikuti ajaran hadi Nabi Muhammad saw.
FEMINISME Gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria
NINGRAT Kaum bangsawan
INTELEK Kaum terpelajar
ELITE Kaum bangsawan
BANGSAWAN Kaum ningrat
FAMILI Kaum keluarga
KRITISI Kaum kritikus
SAKA 1 keluarga dari pihak ibu; 2 pangkat adat dari kaum yang bersifat turun-temurun; -- baka keluarga nenek moyang dari pihak ibu dan bapak
MEMBUNGKUK-BUNGKUK 1 berjalan membungkuk; merunduk-runduk: ~ di antara pohon teh supaya ndak kelihatan; 2 ki sangat merendahkan diri; sangat hormat: tak sudi aku ~ thd kaum penjajah;
RUKUN Perkumpulan yang berdasar tolongmenolong dan persahabatan; -- tani perkumpulan kaum tani; -- tetangga perkumpulan antara orangorang yang bertetangga;...
MENENTANGI 1 menghadapi; menempuh: tidak satu bangsa pun yang akan ~ bencana perang; 2 melawan; memerangi: tidak satu pun bangsa yang akan ~ hak menentukan nasib sendiri, kecuali kaum imperialis;
KETIAK Bagian yang lekuk di antara pangkal lengan dan badan; selalu di bawah -- istrinya, ki sangat dikuasal istrinya (dalam kebijaksanaan keluarga); mengem...
MENDOBRAK 1 merusakkan (pintu, pagar, dsb): demonstran ~ pintu gerbang pabrik; 2 menembus pertahanan atau pengepungan: pasukan gerilya telah ~ menghapuskan sec...
BERMORAL 1 berbudi pekerti yang baik, masih mempunyai pertimbangan yang baik dan buruk dalam melakukan sesuatu; 2 sesuai dengan moral atau tingkah laku yang b...
PUSAKA 1 harta benda peninggalan orang yang telah meninggal; warisan: harta - dari orang tuanya selalu disimpan dengan baik; 2 barang yang diturunkan dari n...
PUAK 1 golongan, kalangan, kaum, kelompok, komunitas, lapisan, lingkungan, masyarakat; 2 bangsa, keluarga, rumpun, suku, trah, wangsa, warga; 3 organisasi politik, partai;
TABIR ... -- itu memisahkan ruang kaum wanita dengan ruang kaum pria; -- asap asap yang dikeluarkan untuk melindungi kapal perang, gerakan pasukan, dsb; -- bes...
PINGGAN Piring besar: makan sepinggan, makan bersama-sama pd satu piring; - tak retak nasi tak dingin, pb cermat dalam melakukan suatu pekerjaan; di mana - p...
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf