Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 25 jawaban utk pertanyaan TTS pepengampunan hukuman oleh kepala negara untuk seseorang. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B


Kunci jawaban TTS Pepengampunan Hukuman Oleh Kepala Negara Untuk Seseorang

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
Amnesti Pengampunan hukuman oleh kepala negara pada seseorang
Grasi Pengampunan hukuman oleh kepala negara
undang, undang-undang 1 ketentuanketentuan dan peraturanperaturan yang dibuat oleh pemerintah suatu negara, disusun oleh kabinet (menteri, badan eksekutif, dsb) dan disahk...
lembaga 1 asal mula (yang akan jadi sesuatu); bakal (binatang, manusia, atau tumbuhan); 2 bentuk (rupa, wujud) yang asli; 3 acuan; lekatan (tt mata cincin ds...
aktif Fis daerah tempat terjadinya penguatan penyearahan, pancaran cahaya atau peristiwa dinamik yang lain pada suatu peranti semipenghantar; -- aliran sun...
DEKRET Perintah yang dikeluarkan oleh kepala negara
PREROGATIF Hak istimewa yang dimiliki oleh kepala negara untuk memberi suatu keputusan
PRESIDEN Kepala negara
tauliah 1 pelantikan atau pengangkatan menjadi wakil, wali, dsb; 2 surat pengangkatan atau pelantikan; 3 surat kepercayaan yang diserahkan oleh duta besar kpd kepala negara;
tuntutan 1 hasil menuntut; 2 sesuatu yang dituntut (seperti permintaan keras); gugatan; dakwaan; ~ hukuman beratnya hukuman yang diajukan oleh jaksa; ~ terito...
persona 1 orang; pribadi; 2 Ling orang atau benda dalam bahasa ujaran (persona I, pembicara; persona II, orang yang diajak bicara; persona III, orang yang di...
belanda 1 negara kerajaan (negeri) di Eropa Barat yang berbatasan dengan Belgia dan Jerman Barat; Nederland; 2 orang atau bangsa yang mendiami Nederland; sep...
wawancara 1 pertemuan wartawan dengan seseorang (pejabat dsb) yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal untuk dimuat dalam ...
bebas 1 lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu, dsb sehingga boleh bergerak berbicara, berbuat, dsb dengan leluasa): burung itu terbang -- di angkas...
bahasa 1 Ling sistem lambang bunyi berartikulasi yang bersifat sewenang-wenang dan konvensional yang dipakai sebagai alat komunikasi untuk mela-hirkan peras...
hukum 1 peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara); 2 undang-undang, peratura...
angin 1 udara yang bergerak; 2 hawa; udara; 3 kentut; 4 ki desas-desus; kabar yang belum pasti; gelagat yang menyatakan suatu hal yang akan terjadi; 5 kese...
kepala 1 bagian tubuh yang di atas leher (pd manusia dan beberapa jenis hewan merupakan tempat otak, pusat jaringan bagian tubuh yang di atas leher tempat t...
uang 1 alat tukar atau standar ukur nilai (kesatuan hitung) yang sah, terbuat dari kertas, emas, perak, atau logam yang dicetak pemerintah suatu negara; 2...
tali 1 barang yang berutas-utas panjang, dibuat dari bermacam-macam bahan (sabut kelapa, ijuk, plastik, dsb) ada yang dipintal ada yang tidak, gunanya unt...
alat 1 barang yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu; perkakas; perabot(an): -- tukang kayu; -- pertanian; 2 barang yang diapakai untuk mencapai suatu mak...
tanah 1 permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali; 2 keadaan bumi di suatu tempat; 3 permukaan bumi yang diberi batas; 4 daratan; 5 permukaan bu...
sistem 1 perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas: -- pencernaan makanan, pernapasan, dan peredaran darah dal...
anak 1 keturunan yang kedua: ini bukan -- nya, melainkan cucunya; 2 manusia yang masih kecil: -- itu seharian ditinggal dengan pembantunya saja; 3 binatan...
KAISAR Sebutan untuk kepala negara Jepang
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf

Copyright ©2017-2019 Kunci TTS

Ikuti kami facebook kuncitts

Kl1k (x) untuk menutup
Selamat datang di kuncitts.com
Facebook Fan page: KunciTTS