Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 25 jawaban utk pertanyaan TTS pengampunan hukum terhadap seseorang oleh kepala negara. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B

Kunci jawaban TTS Pengampunan Hukum Terhadap Seseorang Oleh Kepala Negara

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
AMNESTI Ampunan Hukum Dari Kepala Negara
GRASI Pengampunan hukuman oleh kepala negara
KASASI Pembatalan oleh Mahkamah Agung terhadap suatu putusan hakim
DEKRET Keputusan atau perintah yang dikeluarkan kepala negara, pengadilan
UNDANG, UNDANG-UNDANG 1 ketentuanketentuan dan peraturanperaturan yang dibuat oleh pemerintah suatu negara, disusun oleh kabinet (menteri, badan eksekutif, dsb) dan disahk...
WAWANCARA 1 pertemuan wartawan dengan seseorang (pejabat dsb) yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal untuk dimuat dalam ...
LEMBAGA 1 asal mula (yang akan jadi sesuatu); bakal (binatang, manusia, atau tumbuhan); 2 bentuk (rupa, wujud) yang asli; 3 acuan; lekatan (tt mata cincin ds...
TANAH 1 permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali; 2 keadaan bumi di suatu tempat; 3 permukaan bumi yang diberi batas; 4 daratan; 5 permukaan bu...
SISTEM 1 perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas: -- pencernaan makanan, pernapasan, dan peredaran darah dal...
PRESIDEN Kepala negara
PREROGATIF Hak istimewa yang dimiliki oleh kepala negara untuk memberi suatu keputusan
PAJAK Pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk terhadap negara
TAULIAH 1 pelantikan atau pengangkatan menjadi wakil, wali, dsb; 2 surat pengangkatan atau pelantikan; 3 surat kepercayaan yang diserahkan oleh duta besar kpd kepala negara;
TEOKRASI Cara memerintah negara berdasarkan kepercayaan bahwa Tuhan langsung memerintah negara, hukum negara yang berlaku adalah hukum Tuhan, pemerintahan dipegang oleh ulama atau organisasi keagamaan
KONVENSI 1 permufakatan (kesepakatan) umum (terutama mengenai adat, tradisi, dsb): berdasarkan -- sudah perjanjian antara negara-negara, para penguasa pemerin...
PERSONA 1 orang; pribadi; 2 Ling orang atau benda dalam bahasa ujaran (persona I, pembicara; persona II, orang yang diajak bicara; persona III, orang yang di...
TEORI 1 pendapat yang didasarkan pd penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi; 2 penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta...
BELANDA 1 negara kerajaan (negeri) di Eropa Barat yang berbatasan dengan Belgia dan Jerman Barat; Nederland; 2 orang atau bangsa yang mendiami Nederland; sep...
WALI 1 orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa; 2 pengasuh pengantin perempu...
NEGARA 1 organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat; 2 kelompok sosial yang menduduki wilayah atau d...
BAHASA 1 Ling sistem lambang bunyi berartikulasi yang bersifat sewenang-wenang dan konvensional yang dipakai sebagai alat komunikasi untuk mela-hirkan peras...
ANALISIS 1 penyelidikan thd suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab- musabab, duduk perkaranya, dsb); 2 Man...
PERANG 1 v bermusuhan (di antara dua negara, bangsa, partai, dsb): kedua negara itu dalam keadaan -; 2 n pertempuran bersenjata antara dua negara (bangsa, p...
HUKUM 1 peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara); 2 undang-undang, peratura...
ANGIN 1 udara yang bergerak; 2 hawa; udara; 3 kentut; 4 ki desas-desus; kabar yang belum pasti; gelagat yang menyatakan suatu hal yang akan terjadi; 5 kese...
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf
Kl1k (x) untuk menutup

Download games TTS 2021 terbaru di Play Store. Masih segar, baru rilis dengan soal terbaru!

Aplikasi Android Kunci TTS download di Play Store