Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 25 jawaban utk pertanyaan TTS pemberian sukarela dengan mengalihkan hak sesuatu kepada orang lain. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B
Kunci jawaban TTS Pemberian Sukarela Dengan Mengalihkan Hak Sesuatu Kepada Orang Lain

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
HIBAH Pemberian sukarela dengan mengalihkan hak sesuatu kepada orang lain
ROYALTI Uang jasa yang diberikan kepada orang yang memiliki hak cipta/paten akan sesuatu (lagu, buku, dll)
MENTRANSFER 1 memindahkan (mengalihkan) sesuatu dari satu tempat ke tempat lain atau dari seseorang ke orang lain; 2 menyerahkan atau mengalihkan (hak milik, uan...
flimty
TANDA ...aksara Arab); jazam; -- opsi Dag surat penunjukan pemberian hak kpd pemegangnya untuk membeli saham dengan kurs yang ditetapkan; -- panah tanda penunj...
SURAT ...ikan dengan segera; -- kuasa surat yang berisi tt pemberian kuasa kpd seseorang untuk mengurus sesuatu; -- lahir surat kelahiran; -- lepas surat perny...
AMANAT Sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain
AMANAH Sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan kepada orang lain
JUAL Memberikan sesuatu kepada orang lain untuk mendapatkan uang
ANCAM Menyatakan akan melakukan sesuatu yang merugikan kepada orang lain
SEDEKAH Pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya
PAJAK Hak untuk mengusahakan sesuatu dengan membayar sewa kepada negara
PAMER Menunjukkan sesuatu yang dimiliki kepada orang lain untuk menyombongkan diri
DONASI Pemberian sukarela
SUGESTI Pemberian pengaruh kepada orang lain sehingga dia menuruti tanpa berpikir panjang
INGKAR Hak orang yang diadili untuk mengajukan keberatan disertai alasan kepada hakim
ENDOSEMEN Pengalihan hak kepada orang lain atas surat berharga yang dapat dialihkan
SUKARELAWAN Orang yang melakukan sesuatu dengan sukarela (tidak karena diwajibkan atau dipaksakan)
PREROGATIF Hak luar biasa mengenai hukum, undang-undang, dsb (seperti hak yang diberikan kepada negara untuk mengampuni orang yang terhukum dsb)
INDIKATOR ...unjuk atau keterangan inding, menginding v Sas memandang dengan penuh harapan (untuk memperoleh pemberian dsb); memasang-masang telinga untuk mendenga...
LADING ...h, matanya yang tajam lengkung keluar; -- tajam sebelah, pb selalu mau menerima pemberian, tetapi segan memberi; mencencang -- patah, pb membanggakan ...
AKAN 1 (sebagai kata perangkai untuk menghubungkan verba dsb dengan pelangkapnya yang berarti:) kepada: ia lupa sahabat lamanya; 2 mengenai; tentang; terh...
PIAGAM Surat resmi berisi pemberian hak
MEDIUM 1 menengah; pertengahan; 2 rata-rata; 3 alat untuk mengalihkan atau mencapai sesuatu; 4 sarana komunikasi, seperti radio, surat kabar; 5 alat peranta...
STAF Sekelompok orang yang berkerja sama membantu seorang ketua dalam mengelola sesuatu
TEBU ...olong lagi); -- setuntung masuk geraham gajah, pb pemberian sedikit kpd orang kaya tidak ada harganya; bertanam -- di bibir, pb mengeluarkan perkataan...
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf