Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 25 jawaban utk pertanyaan TTS orang yang tidak mempunyai gagasan baru. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B

Kunci jawaban TTS Orang Yang Tidak Mempunyai Gagasan Baru

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
Inovator Orang yang memperkenalkan gagasan, metode baru
Epigon Orang yang tidak memiliki gagasan baru dan hanya mengikuti jejak pendahulunya
Kenal 1 tahu dan teringat kembali: baru mendengar suaranya, aku sudah -- siapa dia; 2 tahu; mempunyai rasa: tidak -- malu; 3 pernah tahu (bersahabat): saya belum -- dengan orang itu;
Bergading 1 mempunyai gading; 2 memakai gading; telah mati yang -, pb telah meninggal orang yang berkuasa atau yang disegani; menggading 1 menusuk dengan gading; 2 menyerupai gading (kelapa yang baru tumbuh)
Pelanggan Orang (tempat) yang mempunyai hubungan tetap dalam hal jual beli, penggunaan, dsb (thd majalah, surat kabar, telepon, listrik, dsb); orang yang berla...
ASOSIASI Perkumpulan orang yang mempunyai kepentingan bersama
Berkeluarga 1 berumah tangga; mempunyai keluarga: bagi orang yang sudah ~ penghasilan sebanyak itu tidak akan cukup; 2 bersanak saudara (dengan); berkerabat (den...
Beranak 1 mempunyai anak: ia sudah - dua orang; 2 melahirkan anak: istrinya baru ~; 3 dengan anaknya: saudagar tiga ~; belum ~ sudah ditimang, pb bersenangse...
Huma ...a); memperhuma mengusahakan tanah dijadikan huma: orang sudah ~ daerah itu sampai ke lerenglereng gunung; perhumaan 1 hal tanam-menanam di huma; hal m...
Populasi 1 seluruh jumlah orang atau penduduk dalam suatu daerah; 2 jumlah orang atau pribadi yang mempunyai ciri-ciri yang sama; 3 jumlah penghuni baik manus...
TUA Orang ... (ayah-ibu)
Perut ...an sesuatu yang baru, sebaiknya bertanya dulu kpd orang yang sudah berpengalaman; tiba di -dikempiskan, tiba di mata dipicingkan, tiba di dada dibusun...
Bunga ...benci); membuang -- ke jirat, pb berbuat baik kpd orang yang tak tahu membalas budi; seperti kera dapat --, pb tiada dapat menghargai keindahan (jasa,...
Putus ...motong (tt jalan): mereka menyelang (tt perkataan orang): ia suka membatalkan; mengurungkan (tt janji, menyudahi; mengakhiri (tt sesuatu yang sebenarn...
Sistem ...tem kepegawaian yang untuk pengangkatan pertama seorang pegawai didasarkan atas kecakapan yang bersangkutan; -- katrol ganda Mek sistem mekanisme dua ...
Okb Orang Kaya Baru
Pengutang Orang yang mempunyai utang
MUALAF Orang yang baru masuk Islam
Autokrat Orang yang mempunyai kekuasaan mutlak
Diktator Orang yang mempunyai kekuasaan mutlak
KREATOR Pencetus gagasan
Kreatif Orang yang mempunyai daya cipta
Penganggur Orang yang tidak mempunyai pekerjaan;
Pemula Orang yang baru mulai melakukan sesuatu
PESIMIS Orang yang bersikap tidak mempunyai harapan
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf
Kl1k (x) untuk menutup

Download games TTS 2019 terbaru di Play Store. Masih segar, baru rilis dengan soal terbaru!

Aplikasi Android Kunci TTS download di Play Store