Jawaban TTS

Sistem kami menemukan 25 jawaban untuk pertanyaan TTS orang yang mempunyai wawasan ke masa depan. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di Kompas, Jawa Pos dll. Kami memiliki database lebih dari 156 ribu. Masukkan jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B
Kunci jawaban TTS Orang Yang Mempunyai Wawasan Ke Masa Depan

NilaiJawabanSoal/Petunjuk
VISIONER Orang yang mempunyai wawasan ke masa depan
NEKROMANSI Keahlian meramal masa depan dengan mengadakan hubungan dengan arwah orang yang telah meninggal
BERPENAMPILAN Mempunyai penampilan; gaya penampilan; tampil dengan: hilangnya masa kanak-kanak dapat membuat seorang anak ~ seperti orang dewasa;
flimty
BERBASIS Mempunyai basis; berdasarkan pd: pengembangan industri ~ gas bumi pd masa depan akan diarahkan ke daerah yang memiliki sumber cadangan gas
KOSMOPOLITAN 1 mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas; 2 terjadi dari orang-orang atau unsur-unsur yang berasal dari pelbagai penjuru dunia; 3 terdapat di pelbagai bagian dunia
KEKURANGAN ... akan saya bayar bulan depan; 5 cacat; cela: tiap orang mempunyat kelebihan dan ~; ...
BELAKANG ...gi jika diasah niscaya tajam, pb sebodoh-bodohnya orang, jika berusaha dan belajar akan menjadi pandai; -- hari masa yang akan datang; kemudian hari; ...
UMUR ...anen (tt padi, jagung, dsb); -- subur masa ketika orang (hewan) berkemampuan (besar kemungkinannya) mempunyai anak; -- paruh Kim 1 waktu yang diperluk...
RAGAM 1 tingkah; laku; ulah; 2 macam; jenis; 3 lagu musik; langgam; 4 warna; corak; ragi; banyak orang banyak --nya, pb tiap-tiap orang mempunyai pendapat ...
SI ...akrab atau kurang hormat): -- Achmad; -- Rukiah; 2 kata untuk mengkhususkan orang yang melakukan atau terkena sesuatu: -- pengirim; -- penipu; -- tert...
MASA ...ng agak lama); 3 lama waktu yang tertentu; -- kerja jangka waktu (lama waktu) orang sudah bekerja (pd suatu kantor, badan, dsb); -- tunas Dok masa ant...
HARI ...hir dalam kehidupan di dunia ini (yaitu pd ketika orang-orang yang telah meninggal dihidupkan kembali untuk diadili perbuatannya yang sudah-sudah); --...
GARIS ...g diberi garis tsb penting; -- belakang 1 barisan orang yang ada di belakang medan juang yang tidak langsung terlibat dalam pertempuran; 2 Olr pemain ...
SISTEM ...tem kepegawaian yang untuk pengangkatan pertama seorang pegawai didasarkan atas kecakapan yang bersangkutan; -- katrol ganda Mek sistem mekanisme dua ...
FUTUR Masa depan
RAMAL Memprediksi masa depan
FUTURE Masa depan (Inggris)
FUTUROLOGI Ilmu tentang masa depan
OPTIMIS Yakin terhadap masa depan
PARK Nama depan orang korsel
PENGUTANG Orang yang mempunyai utang
VISI Pandangan Atau Wawasan Ke Depan
SURAM Madesu = Masa depan ...
MADESU Masa depan suram (bahasa G4UL)
AUTOKRAT Orang yang mempunyai kekuasaan mutlak
Tidak semua prediksi jawaban ditampilkan. Silakan cari dengan kata yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih akurat atau gunakan fitur tebak kata dengan memasukkan bantuan huruf